ДСТУ 3946:2018 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция пищевая. Руководства по разработке и постановке на производство новых и новейших пищевых продуктов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення продукції
на виробництво
ПРОДУКЦІЯ ХАРЧОВА
Настанови щодо розроблення
і поставлення на виробництво нових
та новітніх харчових продуктів

ДСТУ 3946:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Система розробки та постановки продукції на виробництво» (ТК 88)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 вересня 2018 р. № 316 з 2019-10-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3946-2000

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Порядок розроблення продукції

6 Розроблення технічного завдання

7 Розроблення технічної документації

8 Розроблення технологічної документації

9 Розроблення продукції за наявності національного стандарту

10 Розроблення продукції за відсутності національного стандарту

11 Приймання результатів розроблення

12 Підготовлення та освоєння виробництва

13 Зняття продукції з виробництва

Додаток А (довідковий) Рекомендації щодо змісту та оформлення технічного завдання

Додаток Б (довідковий) Форма титульного аркуша Т3 на розроблення нової продукції

Додаток В (довідковий) Рекомендований склад приймальної комісії

Додаток Г (довідковий) Зразок акта (протоколу) приймальної комісії

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЯ ХАРЧОВА
Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво
нових та новітніх харчових продуктів

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING
INTO MANUFACTURE OF PRODUCTS
FOOD PRODUCTS
Guidelines introduction putting into production new
and newest foodstuffs

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні правила щодо забезпечення суб’єктами господарювання параметрів безпечності та окремих показників якості харчових продуктів на етапах їх розроблення, поставлення на виробництво та виготовлення.

Цей стандарт пропонує порядок виконання робіт на всіх стадіях життєвого циклу продукції до початку її серійного виробництва та правила прийняття й оформлення рішень за результатами цих робіт, виконання яких має забезпечити виробництво харчових продуктів високої якості, безпечних для життя та здоров’я людей, охорони довкілля.

У цьому стандарті наведено загальні організаційно-методичні настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів.

Цей стандарт рекомендовано застосовувати під час розроблення і поставлення на виробництво харчової продукції, яку має бути введено в обіг в Україні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online