ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.2:2015

Національна стандартизація
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
З НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 квітня 2015 р. № 31

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19 серпня 2015 р. № 98 з 2015-12-20 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.2:2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Національні нормативні документи

5.2 Основні види національних НД

5.3 Роботи з національної стандартизації

6 Розроблення проектів національних НД

6.1 Типові етапи розроблення проекту національного НД

6.2 Складання ТЗ на розроблення проекту національного НД

6.3 Розроблення першої редакції проекту національного НД

6.4 Розроблення другої та наступних редакції проекту національного НД

6.5 Погодження проекту національного НД

6.6 Остаточна редакція проекту національного НД

6.7 Формування та оформлення справи національного НД

6.8 Технічна перевірка справи національного НД

6.9 Редагування тексту проекту національного НД перед прийняттям

6.10 Прийняття проекту національного НД

6.11 Підготування національного НД до видання

6.12 Розроблення проекту змін до національного НД

6.13 Поправка до національного НД

7 Перевірка національного НД

8 Перегляд національного НД

9 Скасування національного НД

10 Відновлення дії національного НД

11 Оприлюднення інформації про прийняті, скасовані національні НД, зміни до них та національні НД, дію яких відновлено

12 Видання, відтворення, оприлюднення першої редакції проекту національного НД, проекту змін до національного НД, змін до національного НД та поправки до національного НД

13 Актуалізація національних НД

14 Технічний звіт

Додаток А Оформлення технічного завдання на розроблення проекту національного НД

Додаток Б Оформлення технічного завдання на розроблення проекту національного НД, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального НД

Додаток В Оформлення пояснювальної записки до проекту національного НД

Додаток Г Оформлення пояснювальної записки до проекту національного НД, яким передбачено прийняття міжнародного чи регіонального НД

Додаток Д Оформлення зводу коментарів до першої (другої та наступних) редакції проекту національного НД

Додаток Е Форма обкладинки справи національного НД.

Додаток Ж Форма опису справи національного НД

Додаток К Оформлення висновку перевірки національного НД

Додаток Л Бібліографія


ДСТУ 1.2:2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
З НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

NATIONAL STANDARDIZATION
RULES OF WORKS
ON NATIONAL STANDARDIZATION


Чинний від 2015-12-20

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час розроблення проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, перевірки та перегляду національних стандартів та кодексів усталеної практики, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

Вимоги цього стандарту поширюються на міждержавні стандарти (ГОСТ), передбачені Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийняті Міждержавною радою стандартизації, метрології і сертифікації, під час їх перевіряння, переглядання, скасування та відновлення дії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення нормативних документів

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1.2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online