ДСТУ EN 60332-2-1:2018 Огневые испытания электрических и волоконно-оптических кабелей. Часть 2-1. Испытания на вертикальное распространение пламени единичного изолированного провода или кабеля небольших разме...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 2-1. Випробування на вертикальне
поширення полум’я одиничного ізольованого
проводу чи кабелю невеликих розмірів.
Устаткування

ДСТУ EN 60332-2-1:2018
(EN 60332-2-1:2004, IDT; IEC 60332-2-1:2004, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 341 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП«УкрНДНЦ» від 27 листопада 2018 р. № 441 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60332-2-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-1 : Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable — Apparatus (Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Устаткування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60332-2-1:2016 (EN 60332-2-1:2004, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Випробувальне усталювання

4.1 Складові частини

4.2 Металева огорожа

4.3 Джерело запалювання

4.4 Камера

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Перелік міжнародних нормативних документів, на які є посилання, і відповідних європейських нормативних документів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60332-2-1:2018 (EN 60332-2-1:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Устаткування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60332-2-1:2004 (ІЕС 60332-2-1:2004) (версія еп) «Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable — Apparatus», який має статус групового нормативного документа з безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60332-2-1:2016 (EN 60332-2-1:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Усталювання», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

— слова «ця частина ІЕС 60332» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведені «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60332-2-1:2004 та ІЕС 60332-2-1:2004;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

EN 60332-2-2:2004 та ІЕС Guide 104:1997, посилання на які е в цьому стандарті, прийнято в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ EN 60332-2-2:2018 (EN 60332-2-2:2004, IDT; ІЕС 60332-2-2:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випробування полум’ям дифузійного типу» та ДСТУ ІЕС Guide 104:2005 «Настанова щодо розроблення нормативних документів з безпеки та використання основоположних і групових нормативних документів з безпеки» (ІЕС Guide 104:1997, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного
ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів.
Устаткування

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE CABLES
UNDER FIRE CONDITIONS
Part 2-1. Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable.
Apparatus

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до устатковання для вогневого випробування одиничного вертикально розташованого електричного ізольованого проводу чи кабелю або волоконно-оптичного кабелю невеликих розмірів на стійкість до поширення полум’я.

Метод випробування, а також довідкові додатки, які містять рекомендовані вимоги до технічних показників, наведено в ІЕС 60332-2-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60695-4 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих випробувань електротехнічних виробів

ІЕС Guide 104 Підготовлення публікацій з безпеки та використання основоположних і групових публікацій з безпеки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online