ДСТУ 8084:2015 Продукты сухие овоще-молочные и фруктово-молочные с зерновыми добавками для детского питания. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ СУХІ ОВОЧЕ-МОЛОЧНІ
І ФРУКТОВО-МОЛОЧНІ
ІЗ ЗЕРНОВИМИ ДОБАВКАМИ
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Технічні умови

ДСТУ 8084:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»), Технічний комітет стандартизації «Продукти перероблення фруктів та овочів та устаткування для їх переробки» (ТК 24)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Філіпова (науковий керівник); І. Мазуренко; Л, Сергєєва; Ю. Мещерякова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди ДКПП на назви сухих продуктів

Додаток Б Рекомендації щодо вживання сухих продуктів

Додаток В Харчова та енергетична цінність

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ СУХІ ОВОЧЕ-МОЛОЧНІ І ФРУКТОВО-МОЛОЧНІ
ІЗ ЗЕРНОВИМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Технічні умови

ПРОДУКТЫ СУХИЕ ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЕ И ФРУКТОВО-МОЛОЧНЫЕ
С ЗЕРНОВЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Технические условия

DRY VEGETABLE-MILK AND FRUIT-MILK PRODUCTS WITH CEREAL
PREMIXES FOR INFANTS FEEDING
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні із зерновими добавками для дитячого харчування (далі по тексту — сухі продукти), виготовлені з відповідним чином підготовлених фруктових та овочевих складників з доданням або без додання сухої молочної суміші «Детолакт», сухого молока, олії, борошна (гречаного або рисового, або пшеничного, або вівсяного), та кукурудзяного крохмалю, вітамінів.

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 та розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 318-91 Кабачки свіжі. Технічні умови

ДСТУ 2074-92 Продукти перероблення овочів і фруктів. Терміни та визначання

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат і розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та покованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3190-95 Гарбузи продовольчі свіжі. Технічні умови

ДСТУ 3235-95 Устатковання овочефруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умовиви

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4305:2004 Фрукти, овочі та продукти їх переробки. Метод визначання вмісту каротину

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 4901:2007 Напівфабрикати овочеві пюреподібні швидкозаморожені. Технічні умови

ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення мінеральних домішок

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патулінуну

ДСТУ 4948:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту нітратів

ДСТУ 4993:2008 Картопля для промислового переробляння. Технічні умови

ДСТУ 6029:2008 Напівфабрикати фруктові та ягідні (подрібнені та пюреподібні) швидкозаморожені. Технічні умови

ДСТУ 7023:2009 Айва свіжа. Технічні умови

ДСТУ 7075:2009 Яблука свіжі для промислового переробляння. Загальні технічні умови

ДСТУ 7276:2012 Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 6558-2-2001 Фрукти, овочі та продукти переробляння. Визначання вмісту каротину. Частина 2: Стандартний метод (ISO 6558-2:1992, IDT)

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6633:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону (ISO 6636-2:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6637:1984, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови) (ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73), IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м’ясної і молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии (Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання та оцінювання дисперсності суспензії)

ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомололимерная грубодисперсная. Технические условия (Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання остаточної кількості хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка (Продукція молочна консервована. Пакування і маркування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27168-86 Мука для продуктов детского питания. Технические условия (Борошно для продуктів дитячого харчування. Технічні умови)

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Метод определения физических и органолептических показателей (Консерви молочні. Метод визначання фізичних та органолептичних показників)

ГОСТ 30627.2-98 Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты) (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання масової частки вітаміну С (аскорбінової кислоти))

ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання жиру)

ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання загального білка)

ГОСТ 30648.3-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання вологи та сухих речовин)

ГОСТ 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Титрометричні методи визначання кислотності)

ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения активной кислотности (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання активної кислотності)

ГОСТ 30648.6-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения индекса растворимости (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначання індексу розчинності)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Sr у продуктах харчування та питній воді

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 4.4.4-011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

МБТ и СИ 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів)

ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-123-4940-88 Санитарно-гигиенические нормы. Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов (Санітарно-гігієнічні норми. Мікробіологічні нормативи та методи аналізування продуктів дитячого, лікувального та дієтичного харчування та їх складників).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online