ДСТУ 7075:2009 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯБЛУКА СВІЖІ
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7075:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Інститут садівництва Української академії аграрних наук, концерн «Укрсадвинпром»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; В. Воєводін, канд. с-г. наук; В. Гержикова, д-р техн. наук; Т. Горбова; О. Гусева; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; П. Кондратенко, д-р с-г. наук; О. Литовченко, докт. с-г. наук; О. Палєха, канд. с-г. наук; В. Соболь; Л. Солов’єнко; Т. Стрельницька; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. № 358

3 НА ЗАМІНУ РСТ УССР 1894–91 (та зі скасуванням ГОСТ 27572–87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги щодо безпеки

5 Вимоги щодо охорони довкілля

6 Маркування

7 Пакування

8 Транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з ДКПП

Додаток Б Поправки до показників рефрактометра, каліброваного за температури 20 °С

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯБЛУКА СВІЖІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ
Загальні технічні умови

ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Технические условия

FRESH APPLES FOR PROCESSING
Specifications

Чинний від 2011–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на яблука свіжі культурні (Malus domestica Rorkh), використовувані для підвищення кислотності дикорослі (далі — яблука), призначені для промислового переробляння на вина і соки плодово-ягідні, виробництво консервів, у тому числі для дитячого харчування.

Обов’язкові вимоги щодо якості продукції, дотримування яких гарантує безпеку для життя населення та забезпечує охорону довкілля, викладені у 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 та розділах 4, 5, 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4112.5–2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.13–2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання загальної кислотності

ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначання цукрів)

ДСТУ ГОСТ 14252:2009 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.009–76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 6709–72 Вода дистилированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфорные. Технические условия (Посуд й обладнання порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10131–93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини й деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства й сірників. Технічні умови)

ГОСТ 11109–90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17812–72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатообігові для овочів та фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 20463–75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дерев’яні проволокоарміровані для овочів та фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 21133–87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия (Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів та баштанних культур. Технічні умови)

ГОСТ 24104–88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Терези лабораторні загального призначення й зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 26927–86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928–86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929–94 Сырьё и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932–86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178–96 Сырьё и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ДК 016–97 Державний класифікатор продукції та послуг.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online