ДСТУ 8399:2015 Бумага для изделий санитарно-гигиенического назначения. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАПІР ДЛЯ ВИРОБІВ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні умови

ДСТУ 8399:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (AT «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»)

РОЗРОБНИКИ: А. Гуральчук (науковий керівник); О. Маслова; А. Остапенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри, марки та розміри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо використання

11 Гарантії виробника

Додаток А Код за державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016)

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАПІР ДЛЯ ВИРОБІВ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні умови

БУМАГА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия

PAPER FOR TISSUE
Specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності (далі — папір), з якого виготовляють туалетний папір, серветки, рушники, носовики та інші вироби одноразового використання.

Вимоги щодо безпечності продукції та охорони довкілля викладено в 5 та 6 розділах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи (НД):

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 (ISO 535:1976, NEQ; ГОСТ 13139-94, IDT)

ДСТУ 2334-93 (ГОСТ ИСО 1924/1-96) Папір та картон. Визначення міцності під час розтягування. Частина 1. Метод навантажування з постійною швидкістю (ISO 1924-1:1992, NEQ; ГОСТ ИСО 1924/1-96, IDT)

ДСТУ 3244-95 (ГОСТ 14940-96) Целюлоза сульфатна білена із листяної деревини (осикова). Технічні умови (ГОСТ 14940-96, IDT)

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 8400:2015 Папір. Пакування, маркування, транспортування і зберігання

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76)) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427:75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтаперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку (ГОСТ 31262-2004, IDТ)

ДСТУ EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDТ)

ДСТУ EN 12625-7:2004 Папір санітарно-гігієнічного призначення і вироби з нього. Частина 7. Визначення оптичних властивостей (EN 12625-7:2000, IDТ)

ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Запальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDТ)

ДСТУ ENV 12498-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначення вмісту кадмію, свинцю і хрому у водній витяжці (ENV 12498:1997, IDТ)

ДСТУ EN ISO 186:2008 Папір і картон. Метод відбирання проб для визначення середньої якості (EN ISO 186:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 3781:2005 Папір та картон. Визначення міцності під час розтягування після занурення уводу (ISO 3781:1983, IDТ)

ДСТУ ISO 5631:2005 Папір і картон. Визначення кольору (С/2°) методом дифузного відбиття (ISO 5631:2000, IDТ)

ДСТУ ISO 6588-1:2008 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення pH водної витяжки. Частина 1. Метод холодного екстрагування (ISO 6588-1:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 6588-2:2008 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення pH водної витяжки. Частина 2. Метод гарячого екстрагування (ISO 6588-2:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 12625-6:2010 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 6. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 (ISO 12625-6:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22717:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявляння Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 22718:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявляння Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006, IDТ)

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 3914-89 Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия (Целюлоза сульфітна білена з хвойної деревини. Технічні умови)

ГОСТ 9571-89 Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия (Целюлоза сульфатна білена з хвойної деревини. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12602-93 (ИСО 8787-86) Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод Клемма (Папір і картон. Визначання капілярного всмоктування. Метод Клемма)

ГОСТ 13523-78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов (Напівфабрикати волокнисті, папір і картон. Метод кондиціювання зразків)

ГОСТ 13525.5-68 Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов (Папір і картон. Метод визначення внутрішньорулонних дефектів)

ГОСТ 13525.7-68 Бумага и картон. Методы определения влагопрочности (Папір і картон. Метод визначення вологоміцності)

ГОСТ 13525.19-91 Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу (Папір і картон. Визначення вологості. Метод висушування в сушильній шафі)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 28172-89 Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия (Целюлоза сульфатна білена із суміші листяних порід деревини. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів)

ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми України. Захист від пожежі

ДБН В.2.5-28-2006 Державні будівельні норми. Природне та штучне освітлення

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПіН 4.4.3-134-2006 Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів, гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення

Державні санітарні норми та правила утримування територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СанПиН 42-123-4240-86 Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения (Допустимі кількості міграції (ДКМ) хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, та методи їх визначення)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование (Будівельні норми та правила. Опалення, вентилювання та кондиціювання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online