ДСТУ 7036:2009 Дыня свежая. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИНЯ СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 7036:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук (ІОБ УААН) та Інститут південного овочівництва і баштанництва УААН (ІПОБ УААН)

РОЗРОБНИКИ: В. Гончаренко, д-р с.-г. наук (науковий керівник); О. Гончаров, канд. с.-г. наук; І. Гордієнко, канд. с.-г. наук; С. Даценко; В. Фролов, канд. с.-г. наук; О. Холодняк; Г. Яровий, канд. с.-г. наук; Л. Пузі, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 226

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7178–85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

5.1 Характеристики

6 Пакування

7 Маркування

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

9.1 Відбирання проб

9.2 Методи контролювання

10 Транспортування та зберігання

10.1 Транспортування

10.2 Зберігання

11 Гарантії постачальника

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Перелік районованих сортів дині

Додаток Б Калорійність та харчова цінність 100 г продукту

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИНЯ СВІЖА
Технічні умови

ДЫНЯ СВЕЖАЯ
Технические условия

FRESH MELON
Specifications

Чинний від 2010–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на диню свіжу (Cucumis melo L.), вирощену у відкритому чи захищеному ґрунті, яку заготовляють, постачають і реалізують для споживання у свіжому вигляді.

1.2 Вимоги щодо безпечності дині свіжої викладено в 5.1.2 і 5.1.3, розділах 12 і 13 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2052–92 Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів та баштанних культур. Технічні умови

ДСТУ 2176–93 Баштанні культури. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 874–2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ДСТУ EN 12014-2–2001 Продукти харчові. Визначення вмісту нітрату і/або нітриту. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії/іоно-обмінної високоефективної рідинної хроматографії для визначення вмісту нітрату в овочевих продуктах

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11–84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги щодо охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.2.4.02–81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.03–85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.05–86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до стічних вод та їх осадів для зрошування та удобрювання)

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні. Технічні умови)

ГОСТ 10131–93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические услови (Ящики із деревини і деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17812–72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатообігові для овочів і фруктів)

ГОСТ 21133–87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия (Піддони ящикові спеціальні для картоплі, овочів, фруктів і баштанних культур. Технічні умови)

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28038–89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання мікотоксину патуліну)

ГОСТ 30349–96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Плоди, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання залишкової кількості хлорорганічних пестицидів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online