ДСТУ 8876:2019 Метрология. Автоматические приборы для измерения плотности жидкостей. Методика поверки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
АВТОМАТИЧНІ ПРИЛАДИ
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ РІДИН
Методика повірки

ДСТУ 8876:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 липня 2019 р. № 213 з 2020-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Готування RM

Додаток Б (довідковий) Стійка для сушіння

Додаток В (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Г (довідковий) Характеристики горючих та шкідливих речовин

Додаток Д (довідковий) Співвідношення між значеннями густини розчинів та вмістом компонентів

Додаток Ж (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — автоматичних приладів для вимірювання густини рідин, що перебувають в експлуатації.

У цьому стандарті для повірки автоматичних приладів для вимірювання густини рідин було застосовано такі методи:

— метод прямих вимірювань густини сертифікованих референтних матеріалів автоматичним приладом для вимірювання густини рідин;

— метод безпосереднього звірення результатів вимірювання густини референтних матеріалів, виконаних за однакових умов високоточним автоматичним приладом для вимірювання густини рідин та вихідним еталоном, за ієрархією калібрувань згідно з [33];

— метод безпосереднього звірення результатів вимірювання густини референтних матеріалів, виконаних за однакових умов автоматичним приладом для вимірювання густини рідин та високоточним автоматичним приладом для вимірювання густини рідин, якщо виконують вимоги примітки 6 цього стандарту.

Як сертифіковані референтні матеріали можна використовувати рідини зі значеннями густини, відомими із загальнодоступних інформаційних джерел інформації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
АВТОМАТИЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ РІДИН
Методика повірки

METROLOGY
AUTOMATIC DEVICES FOR MEASURING DENSITY LIQUIDS
Verification procedure

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автоматичні прилади для вимірювання густини рідин (далі — прилади) та встановлює методику їх повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонтування (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки приладів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на прилади та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал приладів — 1 рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки приладів наведено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.024:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання густини (ГОСТ 8.024-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.428:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ареометри. Значення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометри й циліндри скляні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 649-1:2016 Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 1. Специфікація (ISO 649-1:1981, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd.1:2011, IDT)

ДСТУ-H ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 35:2006 Атестація стандартних зразків. Загальні та статистичні принципи (ISO Guide 35:1989, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online