ДСТУ В-П 15.601:2018 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Ремонтные документы на вооружение и военную технику. Правила разработки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення
на виробництво озброєння
та військової техніки
РЕМОНТНІ ДОКУМЕНТИ
НА ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ
Правила розроблення

ДСТУ В-П 15.601:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА-НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))) від 19 грудня 2018 р. № 512 з урахуванням зміни, внесеної наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 18 квітня 2019 р. № 102 з 2019-09-01 до 2022-09-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.601-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення щодо розроблення ремонтних документів на озброєння та військову техніку

6 Правила розроблення ремонтних документів на озброєння та військову техніку

6.1 Загальні відомості

6.2 Вихідні документи для розроблення ремонтних документів

6.3 Етапи робіт з розроблення ремонтних документів

6.4 Розроблення ремонтних документів на дослідний ремонт одного або кількох виробів

6.5 Розроблення технічної документації на нестандартизоване обладнання

6.6 Коригування ремонтних документів після проведення дослідного ремонту одного або кількох виробів і проведення попередніх випробувань

6.7 Коригування ремонтних документів після проведення дослідного ремонту встановленої партії виробів за ремонтними документами з літерами «РО»

6.8 Перевірення відповідності ремонтних документів під час проведення державних випробувань установленої дослідної партії виробів

6.9 Коригування, перевірення, погодження та затвердження ремонтних документів за результатами державних випробувань відремонтованих виробів

6.10 Перевірення, погодження та затвердження ремонтних документів з літерами «РО1» для організації серійного ремонтного виробництва

6.11 Етапи робіт щодо розроблення ремонтних документів на складову частину виробу

7 Особливості розроблення ремонтних документів на середній ремонт

8 Порядок видання та постачання ремонтних документів

9 Розроблення ремонтних документів на озброєння та військову техніку в особливий період

Додаток А (обов'язковий) Документи, які оформлюють під час розроблення ремонтних документів на озброєння та військову техніку

Додаток Б (обов’язковий) Особливості розроблення технологічних документів на ремонт озброєння та військової техніки

Додаток В (обов’язковий) Правила розроблення та оформлення технічних завдань на розроблення ремонтних документів на озброєння та військову техніку

Додаток Г (довідковий) Спільне рішення на розроблення ремонтних документів на виріб озброєння та військової техніки

Додаток Д (довідковий) Оформлення спільного рішення замовника, розробників ремонтних документів і підприємств, що виконують ремонт виробів озброєння та військової техніки та їхніх складових частин щодо затвердження ремонтних документів з літерою «РО1»

Додаток Е (довідковий) Перелік перевірень, що проводять під час погодження та затвердження ремонтних документів на виріб озброєння та військової техніки

Додаток И (довідковий) Перелік документів, що надають міжвідомчій комісії для перевірення ремонтних документів на виріб озброєння та військової техніки

Додаток К (обов’язковий) Коригування ремонтних документів, затверджених (погоджених) замовником (представником замовника)

Додаток Л (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
РЕМОНТНІ ДОКУМЕНТИ НА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ
Правила розроблення

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE OF ARMAMENT
AND MILITARY EQUIPMENT
REPAIR DOCUMENTS FOR ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Rules for development

Чинний від 2019-09-01
до 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила розроблення ремонтних документів (далі — РД) на вироби озброєння та військової техніки (далі — вироби), а також особливості розроблення технологічних документів на ремонт (далі — ТДР) цих виробів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT)

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online