ДСТУ В-П 15.602:2020 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Ремонт вооружения и военной техники. Основные положения. Классификация

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення
на виробництво озброєння та військової техніки
РЕМОНТ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення
Класифікація

ДСТУ В-П 15.602:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 серпня 2020 р. № 173 з 2020-11-01 до 2023-11-01

З Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Класифікація видів та методів ремонту

7 Планування ремонту

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ
НА ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
РЕМОНТ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення
Класифікація

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING
INTO MANUFACTURE OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
REPAIR OF ARMAMENT
AND MILITARY EQUIPMENT
Main provisions
Classification

Чинний від 2020-11-01
до 2023-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо ремонту виробів озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), його класифікацію та особливості планування.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення та продукції подвійного використання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 3576-97

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В-П 15.001:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В-П 15.005:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.101:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.203:2017

ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.601:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення

ДСТУ В-П 15.701:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення

ДСТУ В-П 15.702:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження призначених показників. Основні положення

ДСТУ В-П 15.705:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти і приладдя. Основні положення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8371:2015 Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ІЕС 60706-2:2008 (ІЕС 60706-2:2006, IDT) Ремонтопридатність устатковання. Частина 2. Вимоги до ремонтопридатності та дослідження на етапі проектування та конструювання

ДСТУ ІЕС 60706-32008 (ІЕС 60706-3:2006, IDT) Ремонтопридатність устатковання. Частина 3. Перевірка, збір, аналіз і подання даних

ДСТУ-Н 7914:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування

ДСТУ STANAG 2418:2018 (STANAG 2418 Ed:2, IDT) Процедури ремонту озброєння та військової техніки в бойових умовах, зокрема ремонту після бойових пошкоджень.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online