ДСТУ В-П 15.201:2019 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторской работы. Общие требования к пос...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення на виробництво
озброєння та військової техніки
ТАКТИКО-ТЕХНІЧНЕ (ТЕХНІЧНЕ)
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ
РОБОТИ
Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення,
оформлення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.201:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 06 серпня 2019 р. № 239 з 2020-10-01 до 2023-10-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.201-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи

6.1 Вимоги до побудови, змісту та викладення

6.2 Вимоги до оформлення

6.3 Порядок погодження та затвердження

6.4 Коригування

7 Технічне завдання на виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи

7.1 Вимоги до побудови, змісту та викладення

7.2 Порядок погодження та затвердження

7.3 Коригування

Додаток А (обов’язковий) Типові форми титульних та останніх аркушів тактико-технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу та технічного завдання на складову частину дослідно-конструкторської роботи

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ТАКТИКО-ТЕХНІЧНЕ (ТЕХНІЧНЕ) ЗАВДАННЯ
НА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ
Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення,
оформлення, видання та коригування

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
TACTICAL AND TECHNICAL (TECHNICAL) TASK
FOR AN EXECUTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK
Main requirements for construction, content, design,
statements, publication and editing

Чинний від 2020-10-01
до 2023-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування тактико-технічного (технічного) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи (далі — ДКР) чи складової частини ДКР зі створення (модернізації) виробу озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення (далі — ПВН).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В-П 15.111:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт

ДСТУ В-П 15.203:2017

ДСТУ В-П 15.209:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин і матеріалів, що дозволені до застосування в озброєнні та військовій техніці. Основні положення

ДСТУ В-П 15.213:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Загальні положення

ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.601:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення

ДСТУ В-П 15.702:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження призначених ресурсу, строку служби, строку зберігання. Основні положення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2793-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення (ІЕС 60300:1984, NEQ, ISO 9000:1987, NEQ)

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги (ІЕС 60050-191:1990, NEQ)

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3276-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3775-98 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки UCC/EAN-128. Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги

ДСТУ 8646:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу (строку служби) технічних систем

ДСТУ 8647:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування надійності за результатами випробувань і/або експлуатації в умовах малої кількості відмов

ДСТУ-П STANREC 4174:2017 (STANREC 4174 Ed:4/ADMP-01, IDТ) Настанови щодо розроблення вимог до надійності озброєння та військової техніки

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDТ) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування

ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDТ) Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування

ДСТУ ISO 14044:2013 (IS0 14044:2006, IDТ) Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови

ДСТУ ISO/TR 14047:2016 (ISO/TR 14047:2012, IDТ) Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14044 до ситуацій оцінювання впливу життєвого циклу

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29148:2015 (ISO/IEC/IEEE 29148:2011, IDТ) Розроблення систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Розроблення вимог

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018 (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, IDТ) Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online