ДСТУ В-П 15.501:2017 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Документы эксплуатационные и ремонтные на вооружение и военную технику. Общие требования к номенклатуре, пост...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В-П 15.501:2017

Система розроблення і поставлення
на виробництво озброєння та військової техніки

ДОКУМЕНТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ І РЕМОНТНІ
НА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ

Загальні вимоги до номенклатури, побудови,
змісту, викладення, видання та коригування

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 20 грудня 2017 р. № 437 з 2019-01-01 до 2022-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.501-90)

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування.

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до номенклатури експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

6 Вимоги до побудови і змісту експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

7 Вимоги до викладення тексту документів експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

8 Вимоги до оформлення, видання і комплектування експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

9 Коригування експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

Додаток А (обов’язковий) Вимоги щодо обов’язковості розроблення експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

Додаток Б (обов’язковий) Вимоги до змісту доповнень до ремонтних документів на особливий період

Додаток В (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт належить до комплексу стандартів національної системи розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки.

Експлуатаційні та ремонтні (конструкторські) документи для виробів озброєння та військової техніки розробляють на стадії життєвого циклу «розроблення» (development) [4], [5] відповідно до вимог, викладених у державному контракті та технічному завданні [1].

Коригування експлуатаційних та ремонтних (конструкторських) документів на вироби озброєння та військової техніки може бути здійснено на стадіях «виробництва» (production), «використання» (utilisation) та «підтримування» (support) [4], [5].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ДОКУМЕНТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ І РЕМОНТНІ
НА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ
Загальні вимоги до номенклатури, побудови,
змісту, викладення, видання та коригування

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
EXPLOITATIONAL AND REPAIR
DOCUMENTS FOR ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Main requirements for nomenclature, construction,
content, statements, publication and editing

Чинний від 2019-01-01 до 2022-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування експлуатаційних (далі — ЕД) і ремонтних (конструкторських) документів (далі — РД) на вироби озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), що розробляють і постачають державному замовнику з оборонного замовлення [1] або замовнику за ДСТУ ISO/ІЕС/ІЕЕЕ 15288.

Примітка 1. Тут і далі під «озброєнням та військовою технікою» розуміється: озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя та боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їхнього виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їхнього розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби [1].

Примітка 2. Для спрощення викладу далі по тексту стандарту замість словосполучення «замовник з оборонного замовлення або замовник» використовують слово «замовник».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ В 3576-97

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та постановления продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу системи

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 ЄСКД. Електронні документи. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 ЄСКД. Правила виконання експлуатаційних документів

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы

ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию

ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online