ДСТУ 5080:2008 Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные и спиртованные. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ПЛОДОВО-ЯГІДНІ
ЗБРОДЖЕНО-СПИРТОВАНІ
І СПИРТОВАНІ
Технічні умови

ДСТУ 5080:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв», Державний проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром», Концерн «Укрсадвинпром» Міністерства аграрної політики України і Національний інститут винограду і вина «Магарач» Академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Воєводін, канд. с.-г. наук; Т. Горбова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; О. Крицька; А. Орешкевич; О. Палеха, канд. с.-г. наук; О. Скоріна; Л. Стрельницький; Н. Толстенно, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 листопада 2008 р. № 424

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони здоров’я

7 Пакування

8 Маркування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Код державного класифікатора продукції і послуг

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ПЛОДОВО-ЯГІДНІ
ЗБРОДЖЕНО-СПИРТОВАНІ І СПИРТОВАНІ
Технічні умови

СОКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ
СБРОЖЕННО-СПИРТОВАННЫЕ И СПИРТОВАННЫЕ
Технические условия

FRUIT JUICES ALCOHOLIZED
AND ALCOHOLIZED AFTER FERMENTATION
Specifications

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на плодово-ягідні зброджено-спиртовані соки-напівфабрикати, отримані методом спиртового збродження цукрів свіжих соків з доданням спирту етилового ректифікованого, а також на плодово-ягідні спиртовані соки-напівфабрикати, отримані віджиманням соку з подрібнених свіжих плодів та ягід із застосовуванням чи без застосування ферментних препаратів, консервовані спиртом етиловим ректифікованим і призначені для виробництва плодово-ягідних виноматеріалів і слабоалкогольних та міцних напоїв.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що стосуються її безпеки для життя та здоров’я населення, охорони довкілля, викладені в розділах 4, 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

РСТ УРСР 359-84 Малина свіжа. Технічні умови

ДСТУ 359 Малина свіжа. Загальні технічні умови

ДСТУ 691:2004 Чорниця свіжа. Технічні умови

ДСТУ 692:2004 Ожина свіжа. Технічні умови

РСТ УРСР 1723-86 Горобина чорноплідна свіжа. Технічні умови

ДСТУ 1723 Горобина чорноплідна свіжа. Загальні технічні умови

РСТ УРСР 1764-89 Плоди горобини звичайної свіжі. Технічні умови

ДСТУ 1764 Плоди горобини звичайної свіжі. Загальні технічні умови

РСТ УРСР 1894-91 Яблука свіжі дикоростучі. Технічні умови

ДСТУ 1894 Яблука свіжі дикоростучі. Загальні технічні умови

РСТ УРСР 1940-83 Плоди калини звичайної свіжі. Технічні умови

ДСТУ 1940 Плоди калини звичайної свіжі. Загальні технічні умови

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлювальних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.13-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання загальної кислотності

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30-2002 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4701:2006 Соки плодово-ягідні зброджені. Технічні умови

ДСТУ 4722:2007 Порічки червоні та білі свіжі. Технічні умови

ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 7022:2009 Аґрус свіжий. Технічні умови

ДСТУ 7024:2009 Кизил свіжий. Технічні умови

ДСТУ 7025:2009 Персики свіжі. Технічні умови

ДСТУ 7075:2009 Яблука свіжі для промислового переробляння. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту

ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначання цукрів

ДСТУ ГОСТ 14252:2009 Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот

ДСТУ ГОСТ 14351:2009 Вина, виноматеріали і коньячні спирти. Метод визначання вільної і загальної сірчистої кислоти

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процеси производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Технические условия (Плоди шипшини. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 6828-89 Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Суниця свіжа. Вимоги під час заготовляння, постачання і реалізації)

ГОСТ 6829-89 Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Смородина чорна свіжа. Вимоги під час заготовляння, постачання і реалізації)

ГОСТ 6830-89 Крыжовник свежий. Технические условия (Аґрус свіжий. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 14136-75 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 16524-70 Кизил свежий. Технические условия (Кизил свіжий. Технічні умови)

ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная свежая. Технические условия (Алича дрібноплідна свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия (Груші свіжі пізніх строків достигання. Технічні умови)

ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия (Груші свіжі ранніх строків достигання. Технічні умови)

ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия (Абрикоси свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 21833-76 Персики свежие. Технические условия (Персики свіжі.Технічні умови)

ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежая. Технические условия (Слива і алича крупноплідні.Технічні умови)

ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. Технические условия (Вишня свіжа.Технічні умови)

ГОСТ 21922-76 Черешня свежая. Технические условия (Черешня свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина і продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина і продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия (Яблука свіжі для промислового переробляння. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online