ДСТУ 4701:2006 Соки плодово-ягодные сброженные. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ПЛОДОВО-ЯГІДНІ
ЗБРОДЖЕНІ
Технічні умови

ДСТУ 4701:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв», Державне підприємство Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром», Концерн «Укрсадвинпром», Міністерство аграрної політики України, Національний інститут винограду і вина «Магарач» Академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Воєводін, канд. с.-г. наук; Т. Горбова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; О. Крицька; А. Орешкевич; О. Палеха, канд. с.-г. наук; О. Скоріна; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 р. № 343

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення поняття

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Пакування

8 Маркування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Коди державного класифікатора продукції і послуг

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ПЛОДОВО-ЯГІДНІ ЗБРОДЖЕНІ
Технічні умови

СОКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ СБРОЖЕННЫЕ
Технические условия

FRUIT JUICES FERMENTED
Specifications

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на зброджені плодово-ягідні соки-напівфабрикати, отримані віджиманням соку з подрібнених свіжих плодів та ягід з подальшим спиртовим зброджуванням цукрів свіжих соків і призначені для виробництва плодово-ягідних вин, слабоалкогольних та міцних напоїв у виноробній промисловості (далі — соки).

Обов’язкові вимоги щодо безпеки продукції викладено в розділах 5, 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

РСТ УССР 359-84 Малина свіжа. Технічні умови

ДСТУ 691:2004 Чорниця свіжа. Технічні умови

ДСТУ 692:2004 Ожина свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлювапьних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30-2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ Порічки червоні та білі свіжі. Технічні умови

ДСТУ Агрус свіжий. Вимоги при заготовлюванні, постачанні та реалізації

ДСТУ Яблука свіжі для промислового переробляння. Технічні умови

ДСТУ Персики свіжі. Технічні умови

ДСТУ Кизил свіжий. Технічні умови

ДСТУ Горобина чорноплідна свіжа. Технічні умови

РСТ УССР 1764-89 Плоди горобини звичайної свіжі. Технічні умови

РСТ УССР 1894-91 Яблука свіжі дикоростучі. Технічні умови

РСТ УРСР 1940-83 Плоди калини звичайної. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибуховозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 1994-93 Плоды шиповника. Технические условия (Плоди шипшини. Технічні умови)

ГОСТ 6828-89 Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Суниця свіжа. Вимоги до заготовлювання, постачання та реалізації)

ГОСТ 6829-89 Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Смородина чорна свіжа. Вимоги до заготовлювання, постачання та реалізації)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні і сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби. Загальні технічні вироби)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання цукрів)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбирання проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)

ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная свежая. Технические условия (Алича дрібноплідна свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия (Груші свіжі пізніх термінів дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия (Груші свіжі ранніх термінів дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия (Абрикоси свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия (Слива і алича крупноплідна свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. Технические условия (Вишня свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 21922-76 Черешня свежая. Технические условия (Черешня свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online