ДСТУ 8909:2019 Метрология. Измерительные каналы аппаратов для гемодиализа. Методика поверки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ВИМІРЮВАЛЬНІ КАНАЛИ
АПАРАТІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ
Методика повірки

ДСТУ 8909:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕКУРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 жовтня 2019 р. № 323 з 2021-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Ескіз проточної камери

Додаток Б (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток В (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — вимірювальних каналів апаратів для гемодіалізу, що перебувають в експлуатації.

Згідно із цим стандартом об’єктом повірки є вимірювальні канали електролітичної провідності та температури діалізуючого розчину, який циркулює в апараті для гемодіалізу.

У цьому стандарті для повірки вимірювальних каналів апаратів для гемодіалізу застосовано метод безпосереднього звірення результатів вимірювання електролітичної провідності та температури, виконаних за однакових умов апаратом для гемодіалізу та еталонним кондуктометром у референтному матеріалі. Як референтний матеріал слугує діалізуючий розчин.

Апарати повіряють безпосередньо на місці експлуатації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ВИМІРЮВАЛЬНІ КАНАЛИ
АПАРАТІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ
Методика повірки

METROLOGY
MEASURING CHANNELS
OF HEMODIALYSIS SYSTEMS
Verification procedure

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вимірювальні канали електролітичної провідності й температури апаратів для гемодіалізу (далі — вимірювальні канали) та встановлює методику їхньої повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] здійснюють повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

1.4 Під час повірки вимірювальних каналів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на апарати для гемодіалізу та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал для вимірювальних каналів — один рік відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки вимірювальних каналів викладено в розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Запальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online