ДСТУ 8928:2019 Метрология. Ареометры стеклянные. Методика поверки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
АРЕОМЕТРИ СКЛЯНІ
Методика повірки

ДСТУ 8928:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 листопада 2019 р. № 352 з 2021-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Повірка ареометрів методом гідростатичного зважування

5.1 Операції повірки

5.2 Засоби повірки

5.3 Вимоги до кваліфікації персоналу

5.4 Умови проведення повірки

5.5 Вимоги щодо безпеки

5.6 Підготування до проведення повірки

5.7 Проведення повірки

5.8 Оброблення результатів вимірювання

5.9 Оформлення результатів повірки

6 Повірка ареометрів методом безпосереднього звірення

6.1 Операції повірки

6.2 Засоби повірки9

6.3 Вимоги до кваліфікації персоналу

6.4 Умови проведення повірки

6.5 Вимоги щодо безпеки

6.6 Підготування до проведення повірки

6.7 Проведення повірки

6.8 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Приготування референтного матеріалу (RМ) густини рідин

Додаток Б (довідковий) Стійка для сушіння ареометрів

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до змісту електронного протоколу повірки ареометрів методом гідростатичного зважування

Додаток Г (довідковий) Алгоритм вимірювання, що його реалізовано у комп’ютерному ПЗ для методу гідростатичного зважування

Додаток Д (довідковий) Скляний сифон

Додаток Ж (довідковий) Скляна мішалка

Додаток К (довідковий) Форма протоколу повірки ареометрів методом безпосереднього звірення

Додаток Л (довідковий) Характеристики горючих та шкідливих речовин

Додаток М (довідковий) Значення капілярних сталих рідин

Додаток Н (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — ареометрів скляних, що перебувають в експлуатації.

Цей стандарт не поширюється на ареометри скляні типу АКЛ та ареометри скляні для спирту з верхньою границею вимірювань об’ємної частки спирту понад 100%.

Під час розроблення стандарту було застосовано OIML R 44 [25], ASTM Е 100 [26], BS 718 [27], DIN 12791 [28] та DIN 12804 [29].

Цей стандарт містить два методи повірки скляних ареометрів:

— метод гідростатичного зважування, ґрунтований на гідростатичному зважуванні скляного ареометра в одній робочій нетоксичній рідині, з установленням рівня рідини на позначці шкали ареометра, яку перевіряють.

Цей метод забезпечує найвищу точність визначення метрологічних характеристик ареометрів скляних;

— метод безпосереднього звірення, ґрунтований на безпосередньому звіренні показів еталонного та скляного ареометрів, які занурено в одну рідину (референтний матеріал густини рідин).

Цей метод передбачає визначення похибки (поправки) для обмеженого числа позначок шкали скляного ареометра в межах його діапазону вимірювання (але не менше ніж три) з використанням окремого референтного матеріалу для відповідної позначки шкали.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
АРЕОМЕТРИ СКЛЯНІ
Методика повірки

METROLOGY
GLASS HYDROMETERS
Verification procedure

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на ареометри скляні (далі — ареометри) та встановлює методику їх повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до [1] проводять повірку ареометрів.

1.4 Під час повірки ареометрів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на ареометри та засоби повірки, зазначені в 5.2 та 6.2 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал ареометрів — п’ять років відповідно до [5].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в 5.5 та 6.5 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4544:2006 Мило господарське тверде. Технічні умови

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 8776:2018 Бензол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.024:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання густини (ГОСТ 8.024-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.428:2009 (ГОСТ 8.428-81) Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ареометри. Значення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин

ДСТУ ГОСТ 427:2009 (ГОСТ 427-75) Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 2184:2018 (ГОСТ 2184-2013, IDT) Кислота сірчана технічна. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометри й циліндри скляні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 386:2018 (ISO 386:1977, IDT) Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування, конструкція та використання

ДСТУ ISO 387:2016 (ISO 387:1977, IDT) Ареометри. Принципи конструювання та повірки

ДСТУ ISO 649-1:2016 (ISO 649-1:1981, IDT) Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 1. Специфікація

ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT) Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 (ISO 4787:1984, IDT) Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Метод використання та перевіряння місткості

ДСТУ ISO 80000-4:2016 (ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ EN ISO 384:2018 (EN ISO 384:2015, IDT; ISO 384:2015, IDT) Посуд лабораторний скляний та пластмасовий. Принципи проектування та конструювання мірного посуду

ДСТУ EN ISO 835:2018 (EN ISO 835:2007, IDT; ISO 835:2007, IDT) Посуд лабораторний скляний. Піпетки мірні градуйовані

ДСТУ EN ISO 6414:2018 (EN ISO 6414:1994, IDT; ISO 6414:1982, IDT) Кресленики технічні для лабораторного скляного посуду

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT ) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1.Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 (ISO Guide 35:2017, IDT) Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація(OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки(OIML D 23:1993, IDT)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online