ДСТУ 8978:2020 Руководство по устройству слоев дорожной одежды по технологии холодного ресайклинга

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З УЛАШТУВАННЯ ШАРІВ
ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ХОЛОДНОГО
РЕСАЙКЛІНГУ

ДСТУ 8978:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 лютого 2020 р. № 40 з 2021–05–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній cтандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Організація і технологія виконання робіт

5.1 Загальні положення

5.2 Влаштування шару дорожнього одягу з СХР з використанням мінерального в’яжучого безпосередньо на дорозі

5.3 Влаштування шару дорожнього одягу з СХР з використанням органічного в’яжучого безпосередньо на дорозі

5.4 Влаштування шару дорожнього одягу з СХР з використанням комплексного в’яжучого безпосередньо на дорозі

5.5 Влаштування шару дорожнього одягу з СХР, приготовленої у стаціонарній змішувальній установці

6 Вимоги до контролю якості робіт

6.1 Загальні положення

6.2 Вхідний контроль

6.3 Операційний контроль

7 Правила приймання

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ШАРІВ
ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ
ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ

GUIDELINES ON LAYING OF PAVEMENT
COURSES BY COLD RECYCLING TECHNOLOGY

Чинний від 2021–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на влаштування шарів дорожнього одягу із сумішей, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу (далі — СХР), під час будівництва автомобільних доріг, вулиць населених пунктів, площ, проїздів, доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 [4].

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до технологічних процесів застосування СХР під час будівництва автомобільних доріг, а також до контролю якості їх виконання.

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форми власності й підпорядкування, які застосовують СХР під час будівництва автомобільних доріг.

1.4 Цей стандарт містить вимоги, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорону довкілля й викладені в розділах 8 та 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2867–94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4044:2019 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 8825:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності

ДСТУ 8976:2020 Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Технічні умови

ДСТУ 8977:2020 Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Методи випробування

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ Б В.2.2-6–97 (ГОСТ 24940–96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-44–96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-71–98 (ГОСТ 8269.0–97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-90–99 Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732–79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-302:2014 Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (ЕN 15167-1:2006, NEQ)

ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

ДСТУ EN 12593:2018 (EN 12593:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online