ДСТУ 4462.3.02:2006 Охрана природы. Обращение с отходами. Упаковка, маркировка и захоронение отходов. Правила перевозки отходов. Общие технические и организационные требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона природи
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Пакування, маркування і захоронення відходів.
Правила перевезення відходів.
Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4462.3.02:2006

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища» (ТК 82)

РОЗРОБНИКИ: В. Братчиков, Г. Виговська, Б. Горлицький, В. Міщенко, (науковий керівник), Л. Письменна, Л. Повякель

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 р. № 372 з 2007-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Класифікація відходів як небезпечних вантажів

6 Вимоги до паковання

7 Вимоги до марковання

8 Правила перевезення відходів

9 Вимоги до захоронения відходів

Додаток А Перелік небезпечних властивостей відходів

Додаток Б Умови видавання дозволу на місце захоронения відходів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Пакування, маркування і захоронения відходів.
Правила перевезення відходів.
Загальні технічні та організаційні вимоги

ОХРАНА ПРИРОДЫ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Упаковка, маркировка и захоронение отходов.
Правила перевозки отходов.
Общие технические и организационные требования

ENVIRONMENT PROTECTION
WASTES MANAGEMENT (HANDLING)
Requirements to packing, marking and disposal (burial) of wastes.
Rules of wastes transportation.
General technical and organization regulations

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт призначений для застосування всіма суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з відходами.

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до пакування, маркування і захоронения відходів та правила перевезення відходів, на які поширюється чинність Закону України «Про відходи». Вимоги цього стандарту спрямовані на забезпечення екологічної безпеки та безпеки для здоров’я населення і запобігання надзвичайним ситуаціям.

Стандарт не поширюється на радіоактивні відходи і речовини, забруднені ними.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2827-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3689-98 Дорожній транспорт. Знаки розпізнавальні транспортних засобів. Загальні технічні умови

ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорони природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка. (Вантажі небезпечні. Паковання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online