ДСТУ 9030:2020 Автомобильные дороги. Оценка воздействия на окружающую среду. Требования к проектной документации

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
ОЦІНКА ВПЛИВІВ
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Вимоги до проектної документації

ДСТУ 9030:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобiльнi дороги i транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 червня 2020 р. № 141 з 2021–09–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вплив автомобільної дороги на основні компоненти навколишнього середовища під час її експлуатації

6.1 Компоненти, на які відбувається вплив від автомобільних доріг

6.2 Клімат і мікроклімат

6.3 Повітряне середовище

6.4 Геологічне середовище

6.5 Водне середовище

6.6 Ґрунти

6.7 Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти

6.8 Соціальне середовище

6.9 Техногенне середовище

6.10 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки

7 Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва

7.1 Захист повітряного середовища

7.2 Охорона поверхневих і підземних вод

7.3 Охорона геологічного середовища

7.4 Охорона ґрунту

7.5 Охорона рослинного й тваринного світу

7.6 Поводження з відходами

Додаток А (довідковий) Розрахунок викидів забруднюючих речовин для автотранспорту під час експлуатації автомобільної дороги

Додаток Б (довідковий) Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час будівництва

Додаток В (довідковий) Розрахунок рівня шуму від транспорту під час експлуатації автомобільної дороги

Додаток Г (довідковий) Розрахунок рівня шуму в період будівництва від будівельної техніки

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Вимоги до проектної документації

HIGHWAYS
IMPACT ASSESSMENT ON THE ENVIRONMENT
Requirements for design documentation

Чинний від 2021–09–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на оцінку впливів автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільних доріг) на навколишнє середовище, що не підлягають оцінці впливу на довкілля.

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» у складі проектної документації, що прогнозує основні показники впливів автомобільної дороги на навколишнє середовище та способи усунення негативного впливу.

1.3 Цей стандарт рекомендовано для використання підприємствами незалежно від форми власності, які виконують роботи з розроблення документації оцінки впливів на навколишнє середовище (далі — ОВНС) у проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг, а також оцінки впливів на навколишнє середовище під час експлуатації автомобільних доріг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3587–97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ГОСТ 23337–78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online