ДСТУ 9050:2020 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА РЕМОНТУВАННЯ ТЕХНІКИ
Терміни та визначення понять

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

 ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Розробка та постановка продукції на виробництво» (ТК 88)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 вересня 2020 р. № 209 з 2021–04–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18322–78)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Загальні поняття

5 Об’єкт і засоби технічного обслуговування та ремонтування

6 Операції технічного обслуговування та ремонтування

7 Види технічного обслуговування

8 Види ремонтування

9 Методи технічного обслуговування та ремонтування

10 Показники системи технічного обслуговування та ремонтування

Додаток А (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В (довідковий) Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА РЕМОНТУВАННЯ ТЕХНІКИ
Терміни та визначення понять

MAINTENANCE AND REPAIR
SYSTEM OF ENGINEERING
Terms and definitions

Чинний від 2021–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері технічного обслуговування та ремонтування техніки.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються цієї сфери діяльності, у науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ, організацій та технічних комітетів стандартизації, що діють в Україні.

Цей стандарт застосовують із ДСТУ 2860.

Цей стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2055–92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення

ДСТУ 2389–94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2860–94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2960–94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8371:2015 Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять

ДСТУ EN 13306:2019 (EN 13306:2017, IDT) Технічне обслуговування. Термінологія технічного обслуговування

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах