СОУ НАЕК 030:2023 Управление документацией. Правила разработки, оформления и обращения с ремонтной документацией ГП НАЭК Энергоатом

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Управління документацією
ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З РЕМОНТНОЮ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

СОУ НАЕК 030:2023

Відповідає офіційному тексту

Київ
2023

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Склад, призначення та комплектність ремонтної документації

6 Загальні Вимоги до оформлення ремонтної документаці

7 Вимоги до побудови, змісту та викладенню конструкторських документів на ремонт виробів

8 Вимоги до побудови, змісту, викладенню і оформленню технологічних документів

9 Вимоги до побудови, змісту, викладення і оформлення Документації спеціального призначення

10 Вимоги до побудови, змісту, викладення і оформлення проєктів виконання робіт

11 Правила позначення ремонтних документів

12 Розроблення ремонтної документації

13 Затвердження РД 

14 Актуалізація ремонтної документації

Додаток 1 Інформаційні блоки

Додаток 2 Форми титульного аркуша

Додаток 3 Зразок оформлення титульного аркуша

Додаток 4 Форми аркуша погодження

Додаток 5 Зразок оформлення аркуша погодження

Додаток 6 Форма аркуша реєстрації змін

Додаток 7 Форма аркуша ознайомлення

Додаток 8 Форма аркуша ознайомлення зі змінами

Додаток 9 Форма аркуша технічних умов на ремонт, настанов з ремонту, відомостей запасних частин, інструментів і приладдя на ТОіР, норм витрат запасних частин на тоір, норм витрат матеріалів на ТОіР, проєкта виконання робіт

Додаток 10 Зразок оформлення карти дефектування і ремонту

Додаток 11 Зразок оформлення схеми затягування фланцевих з’єднань

Додаток 12 Зразок оформлення відомості запасних частин, інструментів і приладдя на ТОіР, норм витрат запасних частин на ТОіР ТА норм витрат матеріалів на ТОіР

Додаток 13 Форми аркушів ВТД

Додаток 14 Зразок оформлення ВТД

Додаток 15 Форма аркуша ТІ

Додаток 16 Зразок оформлення ТІ

Додаток 17 Форми аркушів КСТП, КЕ, КВ, КС

Додаток 18 Зразок оформлення КСТП

Додаток 19 Форми аркушів МК, КТП (КТТП)

Додаток 20 Назви операцій в МК, КТП (КТТП)

Додаток 21 Зразок оформлення МК, КТП (КТТП)

Додаток 22 Форми аркуша ВОК

Додаток 23 Зразок оформлення ВОК

Додаток 24 Форма аркуша ВД

Додаток 25 Зразок оформлення ВД

Додаток 26 Зразок оформлення КЕ

Додаток 27 Зразок оформлення КВ

Додаток 28 Зразок оформлення КС

Додаток 29 Форми аркушів ВО, ВМ

Додаток 30 Зразок оформлення ВО

Додаток 31 Зразок оформлення ВМ

Додаток 32 Рекомендована форма WPS (Технологічна інструкція зі зварювання)

Додаток 33 Зразок оформлення WPS (Технологічна інструкція зі зварювання)

Додаток 34 Алгоритм розроблення ремонтної документації у випадку централізованого розроблення

Додаток 35 Алгоритм розроблення ремонтної документації власними силами ВП Компанії

Додаток 36 Побудова, викладення і зміст технічного завдання на розроблення ремонтної документації

Додаток 37 Форма титульного аркуша технічного завдання на розроблення (перевірку) ремонтної документації

Додаток 38 Форма надання результатів розгляду РД

Додаток 39 Рекомендована форма журналу реєстрації РД, які надійшли на нормоконтроль

Додаток 40 Рекомендований зразок оформлення переліку зауважень і пропозицій нормоконтролера

Додаток 41 Алгоритм перевірки централізовано розробленої ремонтної документації

Додаток 42 Побудова, викладення та зміст технічного завдання на перевірку РД 

Додаток 43 Форма акту перевірки РД

Додаток 44 Форма журнала реєстрації актів перевірки РД 

Додаток 45 Форма аркуша ПП і ПЗ

Додаток 46 Зразок оформлення ПП і ПЗ 

Аркуш реєстрації змін

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до: - складу, призначення та комплектності ремонтної документації для обладнання атомних електростанцій, вітряних електростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, гідроелектростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі виробів) та його складових частин; - побудови, змісту, оформлення ремонтних документів; - етапів життєвого циклу ремонтних документів.

1.2 Цей стандарт розроблено з метою забезпечення ефективного функціонування єдиної бази ремонтної документації для виконання ремонту обладнання, трубопроводів, споруд АЕС України.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для персоналу структурних підрозділів Дирекції Компанії та відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», які розробляють та супроводжують ремонтну документацію ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.4 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для внесення їх до тендерної документації та/або договору з організаціями, які розробляють ремонтну документацію ДП «НАЕК Енергоатом».

1.5 Цей стандарт розроблено з урахуванням вимог національних і міжнародних стандартів та рекомендацій, усталеної практики розроблення конструкторської, технологічної і ремонтної документації з метою адаптації вимог нормативних документів на розроблення ремонтної документації до вимог та умов ремонту обладнання АЕС.

1.6 Вимоги цього стандарту поширюються на розроблення ремонтної документації для технічного обслуговування, капітального, середнього, поточного ремонтів обладнання, трубопроводів і споруд АЕС та процесів зварювання, наплавлення. Допускається застосовувати ремонтну документацію на капітальний ремонт для виконання середнього та поточного ремонту, водночас обсяг виконання ремонтних операцій, витрати матеріалів та запасних частин визначається виконавцем робіт відповідно до чинних на АЕС норм часу, норм витрат матеріалів та норм витрат запасних частин для середнього та поточного ремонту.

1.7 Вимоги цього стандарту можуть застосовуватися для інших типів ядерних установок.

1.8 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для внесення їх до тендерної документації та/або договору з організаціями, які розробляють і актуалізують ремонтну документацію ДП «НАЕК «Енергоатом».

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online