СОУ НАЕК 033:2021 Техническое обслуживание и ремонт. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования энергоблоков и общестанционного оборудования атомных электростанций

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування і ремонт
ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І
РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТА
ЗАГАЛЬНОСТАНЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ АТОМНИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

СОУ НАЕК 033:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»

2. РОЗРОБНИКИ: Ю. Соловйов (керівник розробки), І. Казанков, М. Шапар

3. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.10.2021 № 01-936-Н

4. ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДПО: 21.10.2021

5. НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 033:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных электростанций»

6. ПЕРЕВІРКА: 21.10.2026

7. КОД КНДК: 2.20

8. ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: дирекція з ремонту виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизацією дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Планування ТОіР

7 Документація щодо ТОіР обладнання

8 Підготовка ТОіР

9 Проведення ТОіР

10 Вимоги до проведення ТОіР засобів теплової автоматики та вимірювань

11 Вимоги до проведення ТОіР електротехнічного обладнання

12 Вимоги до проведення ТОіР обладнання радіаційного контролю

13 Забезпечення якості робіт з ТОіР

14 Приймання та оцінка технічного стану обладнання після ТОіР

15 Фінансування ремонту та кошторисно-технічна документація

Додаток А. Функції відокремлених підрозділов ДП «ПАЕК «Енергоатом» з організації ТОіР обладнання енергоблоків та загальностанційного обладнання АЕС

Додаток Б. Вимоги до змісту документа, що регламентує організацію ТОіР у ВП АЕС

Додаток В. Форма журналу обліку технічного обслуговування

Додаток Г. Форма журналу обліку дефектів обладнання

Додаток Д. Форма журналу відомостей про ремонт

Додаток Е. Граничні норми тривалості планового ремонту енергоблоків АЕС

Додаток Ж. Номенклатура робіт ремонту основних установок та обладнання енергоблоків АЕС

Додаток И. Форма чотирирічного графіка виведення енергоблоків АЕС України в планово-попереджувальні ремонти

Додаток К. Форма річного графіка виведення енергоблоків АЕС в планово-попереджувальні ремонти

Додаток Л. Річний графік ремонту обладнання АЕС

Додаток М. Відомість обсягів робіт, які виконуються в рамках ППР

Додаток Н. Вимоги до складання актів приймання

Додаток П. Вимоги до складання звітних документів спеціального призначення

Додаток Р. Перелік організаційно-розпорядчої та технічної документації з ремонту

Додаток С. Форма загальностанційного річного плану підготовки до ремонту обладнання енергоблоків

Додаток Т. Типові організаційно-технічні заходи з підготовки ТОіР обладнання, що здійснюються на рівні ВП АЕС та виконавча ремонту

Додаток У. Форма акта перевірки готовності ВП АЕС до ППР енергоблока

Додаток Ф. Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування і ремонт
ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І
РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТА
ЗАГАЛЬНОСТАНЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ АТОМНИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює порядок планування робіт з технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), вимоги до підготовки та виконання робіт з ТОіР, приймання та оцінки якості робіт при виконанні ТОіР обладнання енергоблоків та загальностанційного обладнання атомних електростанцій (АЕС) державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - Компанія).

1.2 Стандарт поширюється на обладнання енергоблоків та загальностанційне обладнання АЕС, для якого протягом строку служби здійснюється планування, підготовка та проведення ТОіР.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для персоналу структурних підрозділів Дирекції та відокремлених підрозділів Компанії, які здійснюють діяльність, пов’язану з організацією, плануванням та виконанням робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання АЕС.

1.4 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для внесення їх до тендерної документації та/або договору з підрядними організаціями, які здійснюють діяльність, пов’язану з проектуванням, організацією, плануванням та виконанням робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання АЕС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 033 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 033 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період» від 02.07.2012 № 418-р

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.2.227-2020 «Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій»

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи»

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 «Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT)»

ДСТУ 2390-94 «Складання. Терміни та визначення»

ДСТУ 2391:2010 «Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»

ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення»

ДСТУ 2960-94 «Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення»

ДСТУ 2962-94 «Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення»

ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»

ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів»

ДСТУ 9050:2020 Система технічного обслуговування та ремонтування техніки. Терміни та визначення понять

ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»

ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы»

ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»

ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения»

ОСТ 34-38-702-85 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Основные понятия для АЭС. Термины и определения»

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила (у редакції 2019 року)»

СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»

СОУ НАЕК 003:2017 «Управління документацією. Порядок розроблення, реєстрації, обліку та впровадження технічних рішень»

СОУ НАЕК 013:2011 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования атомных электростанций. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций Обеспечение качества. Основные положения»

СОУ НАЕК 030:2017 «Управление документацией. Правила разработки, оформления и обращения с ремонтными документами ГП «НАЭК «Энергоатом»

СОУ НАЕК 042:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції»

СОУ НАЕК 077:2020 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження»

СОУ НАЕК 078:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Документы технического контроля сварки, наплавки оборудования и трубопроводов АЭС. Виды, формы и правила оформления документов»

СОУ НАЕК 113:2016 «Техническое обслуживание и ремонт. Организация ремонта оборудования атомных электростанций по техническому состоянию»

СОУ НАЕК 114:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Реконструкція, модернізація, технічне переоснащення. Загальні положення»

СОУ НАЕК 139:2016 «Техническое обслуживание и ремонт. Методика определения критичности оборудования АЭС при переводе на ремонт по техническому состоянию»

СОУ НАЕК 158:2020 «Обеспечение технической безопасности. Технические требования к устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР»

СОУ НАЕК 196:2019 «Експлуатація технологічного комплексу. Розрахунок прогнозного електричного навантаження, виробництва та відпуску електроенергії енергоблоками АЕС. Типова методика»

СТП 0.05.042-2004 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования атомных электростанций. Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу после ремонта на атомных электростанциях»

СТП 0.05.052-2004 «Система технического обслуживания и ремонта атомных электростанций. Типовые сетевые графики ремонта реактора и его вспомогательного оборудования энергоблоков с ВВЭР-1000 (В-320)»

РД 53.025.010-89 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций. Нормативные документы ТО и планового ремонта оборудования. Виды и формы документов. Правила составления и оформления»

НР-Р.0.05.101-12 «Норматив витрат на виконання регламентних ремонтних робіт енергоблоків з реакторами ВВЕР»

НР-Р.0.05.102-13 «Норматив витрат на виконання регламентних ремонтних робіт енергоблоків з реакторами ВВЕР, періодичність яких перевищує періодичність проведення ППР»

ПЛ-Д.0.03.126-19 «Положение о порядке продления срока эксплуатации оборудования систем, важных для безопасности»

ПЛ-Д.0.04.224-19 «Положення про формування Бюджету ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-Д.0.05.016-15 «Положення про порядок надання документації до Державної інспекції ядерного регулювання України перед виведенням енергоблоків у ППР і для отримання окремого письмового дозволу на пуск енергоблока»

ПЛ-Д.0.05.020-17 «Положення про порядок погодження відомостей обсягів робіт, які виконуються у межах планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків АЕС, у Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-Д.0.06.007-17 «Положення про порядок погодження та затвердження виробничої та проектної документації»

ПЛ-С.0.06.003-21 «Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-Д.0.19.335-13 «Положення про порядок ціноутворення на товари (роботи, послуги), що виробляються відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПМ-Т.0.03.061-13 «Типовая программа периодического контроля за состоянием основного металла, сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 (ТППК-13)»

«Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК «Укренерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом» під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи АЕС у складі ОЕС України»

РГ-Д.0.27.412-13 «Типовой регламент технического обслуживания и ремонта оборудования систем важных для безопасности энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-320) Часть 1. Тепломеханическое оборудование»

РГ-Д.0.27.412-19-01 «Типовой регламент технического обслуживания и ремонта оборудования систем важных для безопасности энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-320). Часть 2. Средства тепловой автоматики и измерений, оборудование и технические средства АСУ ТП»

РГ-Д.0.27.412-17-02 «Типовой регламент технического обслуживания и ремонта оборудования систем, важных для безопасности энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-320). Часть 3. Электротехническое оборудование»

РГ-Д.0.27.607-15 «Регламент технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования систем, важных для безопасности энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-302, В-338)»

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах