ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019 Программы-предпосылки безопасности пищевых продуктов. Часть 1. Производство пищевых продуктов (ISO/TS 22002-1:2009, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ-ПЕРЕДУМОВИ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Частина 1. Виробництво харчових продуктів

ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019
(ISO/TS 22002-1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління безпечністю харчових продуктів» (ТК 191)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2020 р. № 440 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 22002-1:2009 Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing (Програми-передумови безпечності харчових продуктів — Частина 1. Виробництво харчових продуктів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/TS 22002-1:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Конструювання та планування будівель

5 Планування приміщень та робочих зон

6 Інженерні комунікації — повітря, вода, енергія

7 Видалення відходів

8 Придатність, очищення та обслуговування устатковання

9 Керування придбаними матеріалами

10 Заходи щодо запобігання перехресному забрудненню

11 Очищення та санітарне оброблення

12 Боротьба зі шкідниками

13 Гігієна персоналу та засоби гігієнічного забезпечення

14 Продукти, що підлягають переробленню

15 Процедури відкликання продукту

16 Складування

17 Інформація про продукт та інформування споживачів

18 Захист харчових продуктів, біопильність і біотероризм

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019 (ISO/TS 22002-4:2009, IDT) «Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/TS 22002-1:2009 (версія en) «Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019 (ISO/TS 22002-1:2009, IDT) «Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

ISO 22000, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT). «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу».

ISO 14159, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ EN ISO 14159:2018 (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT) «Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин».

ВСТУП до ISO/TS 22002-1:2009

ISO 22000:2005 установлює конкретні вимоги стосовно безпечності харчових продуктів для організацій у харчовому ланцюзі. Одна з таких вимог полягає в тому, щоб організації створювали, упроваджували та підтримували програми-передумови (ПП) для допомоги в контролюванні небезпечних чинників харчових продуктів (ISO 22000:2005, розділ 7). Цей стандарт призначено для використання для підтримання систем керування, розроблених з урахуванням вимог, наведених у ISO 22000:2005, та встановлює конкретні вимоги до цих програм.

Цей стандарт не дублює вимоги, наведені в ISO 22000:2005, та передбачає використання разом із ISO 22000:2005.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ-ПЕРЕДУМОВИ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Частина 1. Виробництво харчових продуктів

PREREQUISITE PROGRAMMES ON FOOD SAFETY
Part 1. Food manufacturing

Чинний від 2021-08-01

ЗАСТОРОГА! Текст цього стандарту передбачає, що виконання його положень покладають на кваліфікованих і досвідчених фахівців, для яких його призначено.

Цей стандарт не містить усі необхідні положення, які застосовують у контрактних відносинах. Користувачі несуть відповідальність за їх правильне застосування. Дотримання цих вимог не звільняє автоматично від правових зобов’язань.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до розроблення, упровадження та забезпечення виконання програм-передумов (далі — ПП) для допомоги в контролюванні небезпечних чинників харчових продуктів.

Цей стандарт можуть застосовувати всі організації незалежно від розміру або складності, які беруть участь у виробничому етапі створення харчового ланцюга та мають намір упровадити ПП так, щоб задовольнити вимоги, установлені в розділі 7 ISO 22000:2005.

Цей стандарт не розроблено та не призначено для використання в інших частинах ланцюга постачання харчових продуктів.

Діяльність з виробництва харчових продуктів різноманітна за своїм характером, і не всі вимоги, зумовлені в цьому стандарті, застосовно до окремого підприємства чи процесу.

Якщо зроблено винятки чи застосовано альтернативні заходи, їх треба обґрунтувати й задокументувати на підставі аналізу небезпек, як зазначено в 7.4 ISO 22000:2005. Будь-які прийняті винятки чи альтернативні заходи не повинні впливати на здатності організації виконувати ці вимоги.

До прикладів винятків належать додаткові аспекти виробничої діяльності, перелічені нижче в 1), 2), 3), 4) та 5).

Цей стандарт містить деталізацію вимог 7.2.3 ISO 22000:2005, які безпосередньо стосуються:

а) будівництва та планування будівель і пов’язаних з ними інженерних комунікацій;

b) планування приміщень включно з робочими зонами та побутовими приміщеннями;

с) забезпечення повітрям, водою, електроенергією та іншими інженерними комунікаціями послугами;

d) допоміжних послуг включно із системами видалення відходів і стічних вод;

е) придатності устатковання та його доступності для очищення, технічного та профілактичного обслуговування;

f) керування придбаними матеріалами;

g) заходів щодо запобігання перехресному забрудненню;

h) очищення та санітарного оброблення;

і) боротьби зі шкідниками;

j) гігієни персоналу.

Крім цього, цей стандарт містить додаткові аспекти щодо виробничої діяльності, зокрема:

1) переробки;

2) процедури відкликання продукту;

3) складування;

4) інформації про продукт та обізнаності споживачів;

5) захисту харчових продуктів, біологічної пильності та біотероризму.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ обов’язковий для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 22000 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 22000 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online