ДСТУ ISO 12193:2004 Жиры животные и растительные и масла. Определение содержания свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи (ISO 12193:2004, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту свинцю
методом атомно-абсорбційної спектрометрії
з використанням графітової печі
(ISO 12193:2004, IDT)

ДСТУ ISO 12193:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з ТК зі стандартизації «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки» (ТК 86)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Сімакович; Г. Гаврилов, канд. техн. наук; Л. Григорова; Л. Кузнецова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12193:2004 Animal and vegetable fats and oils — Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Принцип

3 Реактиви

4 Апаратура

5 Відбирання проб

6 Процедура

7 Опрацьовування результатів

8 Точність

9 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторного випробовування

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 12193:2004 Animal and vegetable fats and oils — Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy (Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— одиниці об'єму «ml» та «І» замінено на «см3» та «дм3», «µl» замінено на «мкдм3» (система SI) згідно з вимогами ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії
з використанням графітової печі

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Определение содержания свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии
с использованием графитовой печи

ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS
Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначання незначної кількості (>0,001 мг/кг) свинцю у всіх видах сирих або рафінованих харчових олій та жирів.

2 ПРИНЦИП

Олію або жир розпорошують у графітовій печі, з платформою або без неї, яка перебуває у атомно-абсорбційному спектрометрі, раніше відкаліброваному розчином органічної сполуки свинцю. Вміст металу вимірюють за оптичною густиною за довжини хвилі 283,3 нм.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online