ДСТУ ISO 15267:2008 Жиры животные растительные и масла растительные. Определение температуры вспышки с использованием прибора Мартенса-Пенского (ISO 15267:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Вимірювання межі температури спалаху
з використанням приладу Пенського-Мартенса
із закритим тиглем
(ISO 15267:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15267:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з Технічним комітетом «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), асоціація «Укроліяпром»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Григорова; П. Петік, канд. техн. наук; Н. Сарнова; Л. Сімакович

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 квітня 2008 р. № 126 з 2010-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11.06.2008 р. № 188 чинність встановлена з 2008-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 15267:1998 Animal and vegetable fats and oils — Flash point limit test using Pensky-Martens closed cup flash tester (Жири тваринні і рослинні та олії. Вимірювання межі температури спалаху, з використанням приладу Пенського-Мартенса в закритому тиглі)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Устатковання

5 Реактиви

6 Відбирання проб

7 Готування дослідного зразка

8 Процедура

9 Точність

10 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторних випробовувань

Додаток НА Бібліографія

Додаток НБ Перелік національних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 15267:1998 Animal and vegetable fats and oils — Flash point limit test using Pensky-Martens closed cup flash tester (Жири тваринні і рослинні та олії. Вимірювання межі температури спалаху, з використовуванням приладу Пенського-Мартенса в закритому тиглі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 86 «Олії, жири та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Міжнародний стандарт ISO 5555 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 5555, ISO 661 впроваджено як ДСТУ ISO 661:2004.

На цей час чинний ISO 2719:2002, який впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 2719:2002.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИРИ ТВАРИННІ І РОСЛИННІ ТА ОЛІЇ
Вимірювання межі температури спалаху з використанням
приладу Пенського-Мартенса із закритим тиглем

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Определение температуры вспышки с использованием
прибора Мартенса-Пенского

ANIMALAND VEGETABLE FATS AND OILS
Flash point limit test using Pensky-Martens closed cup flash tester

Чинний від 2008-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання можливості спалаху олії або жиру за даної температури за певних умов подавання полум’я.

Цей метод застосовують для тваринних, рослинних і морських жирів, а також олій. Жири й олії можуть як вміщувати, так і не вміщувати навіть невеликі кількості летких незаймистих розчинників.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ISO 661:1989 Animal and vegetable fats and oils — Preparation of test sample

ISO 2719:1988 Petroleum products and lubricants — Determination of flash point — Pensky-Martens closed cup method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 661:1989 Жири тваринні і рослинні та олії. Готування випробного зразка

ISO 2719:1988 Визначання температури спалаху методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі

В Україні чинний ДСТУ ISO 661 Жири тваринні та рослинні та олії. Готування випробного зразка (ISO 661:2003, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online