ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Руководство по проектированию и изготовлению бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой на основе базальтового и стеклянного ровинга

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ З НЕМЕТАЛЕВОЮ КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ НА ОСНОВІ БАЗАЛЬТО- І СКЛОРОВІНГУ

ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012

Київ
Мінрегіон України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "БудКонструкція"

РОЗРОБНИКИ: Ю. Климов, д-р. техн. наук (науковий керівник); Р. Піскун; О. Солдатченко

ЗА УЧАСТЮ: ТОВ "Технобазальт-Інвест": С. Васильчишина

ТОВ "Технологічна група "Екіпаж": І. Дмітрієва; Д. Орєшкін; В. Чемуранов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 28.09.2012 р .№ 498, чинний з 2013-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві" цей стандарт відноситься до комплексу в.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Загальні положення проектування

5.1 Основні положення

5.2 Основні розрахункові вимоги

6 Матеріали для конструкцій з неметалевою композитною арматурою

6.1 Бетон

6.2 Неметалева композитна арматура

6.3 Сталева арматура

7 Розрахунок елементів з неметалевою композитною арматурою за граничними станами першої групи

7.1 Загальні положення

7.2 Розрахунок елементів за несучою здатністю нормальних перерізів при дії згинальних моментів і поздовжніх сил

7.3 Розрахунок елементів за несучою здатністю похилих перерізів при дії поперечних сил

7.4 Розрахунок елементів за несучою здатністю при крутінні

7.5 Розрахунок елементів за несучою здатністю при продавлюванні

8 Розрахунок елементів з неметалевою композитною арматурою за граничними станами другої групи

8.1 Загальні положення

8.2 Розрахунок за утворенням тріщин

8.3 Обмеження розкриття тріщин

8.4 Обмеження прогинів

9 Конструктивні вимоги

9.1 Загальні положення 

9.2 Анкерування поздовжньої арматури

9.3 З’єднання стрижнів арматури внапуск

9.4 З’єднання в'язаних сіток внапуск

10 Додаткові правила конструювання бетонних елементів з композитною арматурою

10.1 Загальні положення

10.2 Балки

10.3 Суцільні (нерозрізні) плити

10.4 Плоскі плити (безбалкові)

10.5 Колони

10.6 Стіни

11 Виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою 

11.1 Загальні положення

11.2 Вхідний контроль якості неметалевої композитної арматури

11.3 Арматурні вироби з неметалевою композитною арматурою

Додаток А

Познаки неметалевої композитної арматури

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
З НЕМЕТАЛЕВОЮ КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ НА ОСНОВІ БАЗАЛЬТО- I СКЛОРОВІНГУ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО И СТЕКЛЯННОГО РОВИНГА

INSTRUCTION OF APPLICATION AND PRODUCTION OF CONCRERE CONSTRUCTION WITH
NONMETALLIC COMPOSIT REINFORCEMENT BASED ON BASALT AND GLASS ROVING

Чинний від 2013-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт розповсюджується на проектування та виготовлення бетонних конструкцій із неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу, в тому числі разом зі сталевою арматурою згідно з ДСТУ 3760 і ГОСТ 5781, призначених для експлуатації у звичайному середовищі та середовищі з агресивним ступенем впливу відповідно до ДСТУ Б В.2.6-145.

Проектування та виготовлення конструкцій категорій відповідальності А згідно з ДБН В.1.2-14 повинно здійснюватись з проведенням науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5.

Цей стандарт не поширюється на конструкції, що розраховуються на витривалість та вогнестійкість.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-156:2011 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ) (Штангенциркулі. Технічні умови (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ))

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглицевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 10110-87 Круги алмазные отрезные формы 1A1R. Технические условия (Круги алмазні відрізні форми 1A1R. Технічні умови)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробувань на розтяг)

ГОСТ 17007-80 Круги алмазные плоские формы 6А2Т и 1А2Т. Технические условия (Круги алмазні плоскі форми 6А2Т та 1А2Т. Технічні умови)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цій Настанові, та визначення позначених ними понять:

3.1 неметалева композитна арматура

Стрижні періодичного профілю, виготовлені з безперервного армуючого волокна (ровінгу) і термореактивного в’яжучого

3.2 базальтопластикова арматура

Композитна арматура, виготовлена на основі безперервного базальтового ровінгу

3.3 склопластикова арматура

Композитна арматура, виготовлена на основі безперервного скляного ровінгу

3.4 ровінг

Матеріал, одержаний суканням декількох первинних ниток

3.5 термореактивне в’яжуче

Сполучник на основі синтетичних (епоксидних, поліефірних) смол, твердіння яких супроводжується необоротною хімічною реакцією, що спричиняє утворення неплавкого та нерозчинного матеріалу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online