ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные. Классификация. Общие технические требования (ISO 11600:2002, MOD)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
МАТЕРІАЛИ ГЕРМЕТИЗУЮЧІ ПОЛІМЕРНІ
Класифікація.
Загальні технічні вимоги
(ISO 11600:2002, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-158:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: О. Палійський, канд. техн. наук; Г. Власюк; В. Іваненко, канд. техн. наук; Л. Кучма (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 10.12.2008 р. № 582

3 Стандарт відповідає ISO 11600:2002 (Е) International standard. Building construction – Jointing products – Classification and requirements for sealants (Будівельні конструкції. Герметики. Класифікація та вимоги до герметиків) в частині сфери застосування, класифікації полімерних герметизуючих матеріалів (схематична структура, класи, типи, підкласи), технічних вимог до герметизуючих матеріалів.

Ступінь відповідності – MOD.

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25621-83)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту (МС) ISO 11600:2002 (Е) International standard. Building construction – Jointing products – Classification and requirements for sealants (Будівельні конструкції. Герметики. Класифікація та вимоги до герметиків).

Базовою організацією зі стандартизації та нормування у сфері будівництва, відповідальною за цей стандарт, є науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ).

Стандарт вміщує вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт замінює ГОСТ 25621-83 "Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования", який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам за класифікацією та загальним технічним вимогам, які висувають до полімерних герметизуючих матеріалів, що використовують у будівництві.

Новий стандарт є більшим за обсягом у порівнянні з МС, оскільки містить вимоги, методи випробування та правила приймання, що є сталими для національної стандартизації для герметизуючих полімерних матеріалів будівельного призначення.

Крім цього, викладені вимоги щодо безпеки продукції відповідно до нормативних документів з пожежної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, охорони довкілля та утилізації продукції, чинних на території України.

Національний стандарт містить такі розділи:

- сфера застосування (розділ 1);

- нормативні посилання (розділ 2);

- терміни та визначення понять (розділ 3);

- класифікація (розділ 4);

- загальні технічні вимоги (розділ 5);

- вимоги безпеки (розділ 6);

- вимоги охорони довкілля, утилізація (розділ 7);

- маркування (розділ 8);

- пакування (розділ 9);

- правила транспортування та зберігання (розділ 10);

- методи контролювання (розділ 11);

- правила приймання (розділ 12);

- вказівки щодо застосування (розділ 13);

- гарантії виробника (розділ 14).

Додаток А містить специфіку методів випробувань та правил приймання згідно з вимогами ISO 11600:2002 (Е).

Додаток Б – бібліографія.

Міжнародний стандарт ISO 11600:2002 (Е) містить розділи:

- сфера застосування (розділ 1);

- нормативні посилання (розділ 2);

- терміни та визначення понять (розділ 3);

- класифікація (розділ 4);

- вимоги і методи випробування (розділ 5);

- умови проведення випробувань, процедури та допоміжні матеріали (розділ 6);

- визначення непроходження випробування (розділ 7);

- позначення (розділ 8);

- звіт (протокол) про випробування (розділ 9).

Особливості викладу вимог методів випробування, умов проведення випробувань, процедур та допоміжних матеріалів під час випробувань, визначення непроходження випробування, познаку при замовленні, складання звіту (протоколу) при випробуваннях, які регламентовані ISO 11600:2002 (Е), представлено в додатку А цього стандарту.

Що стосується класифікації полімерних герметизуючих матеріалів згідно з ГОСТ 25621-83, на заміну якого розроблено цей національний стандарт, то вона йде врозріз з міжнародними стандартами, що створює суперечності та невідповідності для споживачів.

Міжнародний стандарт ISO 11600:2002 (Е) International standard. Building construction – Jointing products – Classification and requirements for sealants (Будівельні конструкції. Герметики. Класифікація та вимоги до герметиків) досить чітко розподіляє будівельні полімерні герметизуючі матеріали за призначенням та їх технічними характеристиками.

До того ж цей міжнародний стандарт взаємопов'язаний з цілою низкою інших міжнародних стандартів, зокрема з ISO 6927:1991 (E/F) International standard. Building construction. Jointing products Sealants. Vocabulary (Будівельні конструкції. Герметики. Словник), що створює цілісність та повноту зарубіжної нормативної бази для полімерних будівельних герметиків.

Новий стандарт є актуальним, назрілою вимогою часу.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля, утилізація

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Вказівки щодо застосування

14 Гарантії виробника

Додаток А Нормовані показники, методи випробувань, визначення щодо непроходження випробування згідно з вимогами ISO 11600

Додаток Б

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
МАТЕРІАЛИ ГЕРМЕТИЗУЮЧІ ПОЛІМЕРНІ
Класифікація. Загальні технічні вимоги
(ISO 11600:2002, MOD)

Строительные материалы
МАТЕРИАЛЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
Классификация. Общие технические требования
(ISO 11600:2002, MOD)

Building materials
SEALING MATERIALS POLYMERIC
Classification. General technical requirements
(ISO 11600:2002, MOD)

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на матеріали герметизуючі полімерні (далі – герметизуючі матеріали), які виготовляють у вигляді однокомпонентних або дво-(три)компонентних високов'язких композицій на основі полімерів і використовують у будівництві для герметизації з'єднань елементів скління в світлопрозорих конструкціях та стиків огороджувальних будівельних конструкцій (місць прилягань, сполучень та з'єднань).

1.2 Стандарт поширюється на герметизуючі матеріали, до яких висувають вимоги щодо:

- адгезійно-когезійних властивостей у поєднанні з пружно-еластичними та деформативними;

- повітро-водонепроникнення.

1.3 Стандарт встановлює типи, класи та підкласи герметизуючих матеріалів відповідно до їх призначення та функціональних характеристик.

1.4 Стандарт також встановлює загальні технічні вимоги до різних типів та класів герметизуючих матеріалів і відповідні методи їх випробування.

1.5 Герметизуючі матеріали призначаються для захисту будівельних конструкцій від водопроникнення та повітропроникнення.

1.6 Обов'язкові вимоги до якості герметизуючих матеріалів, які забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорони навколишнього природного середовища, утилізацію, викладені в розділах 6 та 7.

1.7 Використовувати герметизуючі матеріали у будівництві необхідно з урахуванням їх показників пожежної небезпеки згідно з вимогами 6.7 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДНАОП 0.00-1.29-07 Правила захисту від статичної електрики і ПУЕ

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ ГОСТ 12.4.011-2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Будівельні матеріали. Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПиН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст від забруднення хімічними і біологічними речовинами

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008- 2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на робочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажне-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (ССБП. Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будинки)

СНиП 2.09.04-97 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

СП 4783-88 Санитарные правила для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке (Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів і підприємств з їх перероблення)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online