НАПБ Б.02.005-2003 Типовое положение об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
29.09.2003  N 368
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2003 р.
за N 1148/8469
Типове положення
про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки на підприємствах,
в установах та організаціях України
НАПБ Б.02.005-2003
                      1. Загальні положення
     1.1. Це  Типове  положення  розроблено відповідно до статті 8
Закону України "Про пожежну безпеку".
     1.2. Типове положення встановлює види  і  порядок  проведення
спеціального  навчання,  інструктажів  з  питань  пожежної безпеки
робітників,  фахівців,  керівників та інших категорій  працівників
(далі - працівники) і поширюється на всі підприємства, установи та
організації (далі - підприємства) незалежно від форм  власності  і
видів діяльності.
     1.3. Працівники  під  час  прийняття  на  роботу та за місцем
праці повинні проходити  інструктажі  з  питань  пожежної  безпеки
(далі   -   протипожежні   інструктажі)   відповідно  до  порядку,
встановленого в розділі 2 цього Типового положення.
     Особи, які  суміщають  професії  (роботи)  та  приймаються на
роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до
початку  самостійного  виконання робіт,  повинні пройти спеціальне
навчання (пожежно-технічний мінімум),  а потім щороку  - перевірку
знань.
     1.4. Організація   своєчасного    і    якісного    проведення
спеціального  навчання,  інструктажів  та перевірки знань з питань
пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а
в структурних підрозділах (цех,  дільниця,  лабораторія, майстерня
тощо) - на керівника відповідного підрозділу.
     1.5. Порядок  проходження працівниками спеціального навчання,
інструктажів   і   перевірки   знань    визначається    керівником
підприємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється
на підприємстві і затверджується керівником).
     1.6. Допуск  на  роботи  осіб,  які  не  пройшли   спеціальне

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online