ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ
Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів
і поживних середовищ, які застосовують
у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 5093:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Аксенюк; Д. Бабіна; Л. Зубарева (науковий керівник); В. Лопухова; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Пилипенко, д-р техн. наук; Л. Філіпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 грудня 2008 р. № 456

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10444.1-84)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та познаки

4 Суть методу

4.1 Засоби та допоміжні пристрої

5 Правила готування розчинів і поживних середовищ

5.1 Загальні положення

5.2 Готування складників поживних середовищ, розчинів реактивів, фарб, індикаторів та їхнє використовування

5.3 Готування та використовування поживних середовищ

6 Правила оформлювання результатів

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони здоров’я

Додаток А Форма журналу контролювання приготування поживних середовищ

Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 5093:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ
Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів
і поживних середовищ, які застосовують
у мікробіологічному аналізуванні

КОНСЕРВЫ
Приготовление растворов реактивов, красок,
индикаторов и питательных сред, применяемых
в микробиологическом анализе

CANNED FOODS
Preparation of reagent solutions, dyes, indicators
and culture mediums for microbiological analysis

Чинний від 2009-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на консерви та встановлює методи готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування

ДСТУ Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічного аналізування

ДСТУ Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів

ДСТУ Консерви. Соки томатні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ГОСТ 8.134-98 ГСИ. Шкала pH водных растворов (ДСВ. Шкала pH водних розчинів)

ГОСТ 8.135-74 ГСИ. pH -метрия. Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда (ДСВ. рН-метрія. Стандарт-титри для готування зразкових буферних розчинів 2-го розряду)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положення (Система стандартів у сфері охорони природи і покращення використовування природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 131-67 Спирт этиловый сырец. Технические условия (Спирт етиловий сирець. Технічні умови)

ГОСТ 171-81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия (Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови)

ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия (Натрій сірчистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Натрій оцтовокислий 3-Бодний. Технічні умови)

ГОСТ 245-76 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 480-78 Пластины асбестоцеллюлозные фильтрующие и стерилизующие. Технические условия (Пластини азбестоцелюлозні фільтрувальні та стерилізувальні. Технічні умови)

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-яловичина в напівтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия (Риба охолоджена. Технічні умови)

ГОСТ 937-91 Консервы. Сок томатный. Технические условия (Консерви. Сік томатний. Технічні умови)

ГОСТ 1724-85 Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая. Технические условия (Капуста білокачанна свіжа, заготовлювана та постачувана. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина в тушах. Технические условия (М’ясо-баранина та козлятина в тушах. Технічні умови)

ГОСТ 2493-75 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Калій фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинники механічні з сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия (Олива вазелінова медична. Технічні умови)

ГОСТ 4025-95 Мясорубки бытовые. Технические условия (М’ясорубки побутові. Технічні умови)

ГОСТ 4109-79 Бром. Технические условия (Бром. Технічні умови)

ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия (Калій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4147-74 Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия (Залізо (III) хлорид 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Залізо (II) сірчано­кисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4201-79 Натрий углекислый кислый. Технические условия (Натрій вуглекислий кислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Сіль закису заліза та амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4453-74 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия (Вугілля активне освітлювальне деревне порошкоподібне. Технічні умови)

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (Реактиви. Методи готування допоміжних реактивів і розчинів, використовуваних під час аналізування)

ГОСТ 4530-76 Кальций углекислый. Технические условия (Кальцій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов (Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5712-78 Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия (Амоній щавлево­кислий 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Д-глюкоза. Технические условия (Д-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6259-75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7176-85 Картофель свежий продовольственный, заготовляемый и поставляемый. Технические условия (Картопля свіжа продовольча, заготовлювана і постачувана. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия (Марля медична. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (Калій вуглекислий технічний (поташ). Технічні умови)

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия (Шпателі. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 11773-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13277-79 Молоко коровье пастеризованное. Технические условия (Молоко коров’яче пастеризоване. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 13867-68 Продукты химические. Обозначения чистоты (Продукти хімічні. Позначення чистоти)

ГОСТ 14176-69 Мука кукурузная. Технические условия (Борошно кукурудзяне. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия (Ареометри та циліндри скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 21239-89 Ножницы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Ножиці медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Натрій лимонно­кислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний (Шприци медичні ін’єкційні багаторазового застосування. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо. Конина та лошатина у напівтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний (Дозатори медичні лабораторні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з одною позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online