ДСТУ 8743:2017 Сухофрукти субтропічних культур. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУХОФРУКТИ
СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР
Технічні умови

ДСТУ 8743:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Субтропічне та декоративне рослинництво. Щеплення та дизайн» (ТК 60) Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 грудня 2017 р. № 403 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМIСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Інформаційні дані про харчову (поживність) й енергетичну (калорійність) цінність сухофруктів, в 100 г

Додаток Б Код продукції за Державнім класифікатором продукції та послуг (ДК 016)

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУХОФРУКТИ
СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР
Технічні умови

dried fruits
of subtropical crops
Specifications

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сушені фрукти субтропічних плодових культур, виготовлені з підготовлених відповідним чином свіжих плодів зизифуса (Z.jujuba Mill.), фейхоа (F. sellowiana Berg.) та інжиру (F. carica L.) (далі — сухофрукти), попередньо бланшовані, цілі або нарізані, висушені, у вигляді сумішей сухофруктових або окремих плодів.

1.2 Сухофрукти призначені для реалізації через торговельну мережу підприємствам ресторанного господарства і для безпосереднього вживання в їжу, а також для подальшого промислового перероблення.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено у пунктах 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8, розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016–97 Державний класифікатор продукції і послуг

ДСТУ 2074–92 Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення

ДСТУ eN 3145–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування продукції

ДСТУ 3235–95 Устатковання овочефруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки

ДСТУ 4120:2002 Органолептичний аналіз. Методологія. Трикутний метод

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Споживче маркування. Загальні правила

ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення мінеральних домішок

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 6042:2008 Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних токсинів і Clostridium botulinum

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної адсорбції

ДСТУ  ISO 6633:2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ  ISO 6636-3:2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ  ISO 6637:2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної адсорбції

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викідів шкідливих речовин промисловими підприємстами)

ГОСТ 127.1–93 Сера техническая. Технические условия (Сірка технічна. Технічні умови)

ГОСТ 1341–97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1750–86 Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний (Фрукти сушені. Правила приймання, методи випробування)

ГОСТ 1760–86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 2918–79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия (Ангідрид сірчаний рідинний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 7247–90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7730–89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 10131–93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2–94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.8–88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Методи виявляння Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9–88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfrinqens (Продукти харчові. Методи виявляння Clostridium perfrinqens)

ГОСТ 10444.11–89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи виявляння молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12–88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи виявляння дріжджів і цвілевих грибів)

ГОСТ 10444.15–94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи виявляння кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12003–76 Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Фрукти сушені. Упаковування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 13516–86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия. (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251–87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18992–80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия (Дисперсія полівінилацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови)

ГОСТ 20477–86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 24297–87 Входной контроль продукции. Основные положения. (Вхідний контроль продукції. Загальні положення)

ГОСТ 25555.5–91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы (Продукти переробки плодів і овочів. Методи визначення діоксиду сірки)

ГОСТ 26668–85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи добору проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669–85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670–91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Підготування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначення міді)

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначення свинцю)

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначення кадмію)

ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 28562–90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробки плодів і овочів. Рефрактометричний метод визначення розчинних сухих речовин)

ГОСТ 30178–97 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів)

ГОСТ 30518–97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння і визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (поліфенольних бактерій).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи