ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови. З Поправкою (ІПС № 6-99)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯЧМІНЬ
Технічні умови

ДСТУ 3769-98

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1998

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Київським інститутом хлібопродуктів Міністерства агропромислового комплексу України, Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, Центральною лабораторією Державної комісії України по випробуванню та охороні сортів рослин, Державною хлібною інспекцією Міністерства агропромислового комплексу України

ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 41 «Зернові культури та продукти їх переробки»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 червня 1998 р. № 450

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 5060-86, ГОСТ 28672—90

4 РОЗРОБНИКИ: Г. Д. Гуменюк, д-р с.-г. наук; В. І. Левченко, канд. техн. наук; В. Я. Бурцев, канд. біол. наук; Л. В. Бондаренко, канд. с.-г. наук; І. А. Панченко, канд. с.-г. наук; М. М. Острик, канд. с.-г. наук; Л. Д. Пармінська, В. В. Корнієнко, А. В. Данилевська

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Вимоги

5 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий рівень у ячмені токсичних елементів і мікотоксинів

Додаток Б Характерні ознаки ураження зерна ячменю фузаріозом

Додаток В Допустимі розбіжності між двома паралельними визначеннями фузаріозних зерен

Додаток Г Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯЧМІНЬ
Технічні умови

ЯЧМЕНЬ
Технические условия

BARLEY
Specifications

Чинний від 1998—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на зерно ячменю, яке заготовляють суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності і постачають для продовольчих, технічних, кормових цілей, пивоварної промисловості та на експорт.

Обов’язкові вимоги до зерна ячменю, що гарантують безпеку життя і здоров’я населення, тварин і навколишнього середовища, викладені у 4.1, 4.2 (стан, запах, колір зерна, смітна, мінеральна і шкідлива домішки, фузаріозні і сажкові зерна, кукіль, зараженість шкідниками); 5.1 (токсичні елементи, мікотоксини і пестициди); 5.2, 5.3, 5.4 (вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища).

Стандарт не поширюється на ячмінь насіннєвий.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2422—94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 10840—64 Зерно. Методы определения натуры

ГОСТ 10842—89 Зерно. Метод определения массы 1000 зерен

ГОСТ 10846—91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка

ГОСТ 10967—90 Зерно. Методы определения запаха и цвета

ГОСТ 10968—88 Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания

ГОСТ 12039—82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности

ГОСТ 12136—77 Зерно. Метод определения экстрактивности ячменя

ГОСТ 13496.11—74 Зерно. Метод определения содержания спор головневых грибов

ГОСТ 13496.20—87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов

ГОСТ 13586.2—81 Зерно. Методы определения содержания сорной, зерновой, особо учитываемой примесей, мелких зерен и крупности

ГОСТ 13586.3—83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13586.4—83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями

ГОСТ 13586.5—93 Зерно. Метод определения влажности

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка

ГОСТ 28001—88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А

ГОСТ 28396—89 Зерновое сырье, комбикорма. Методы определения патулина

ГОСТ 28666.1—90 (ISO 6639/1—86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 1. Общие положения

ГОСТ 28666.2—90 (ISO 6639/2—86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб

ГОСТ 28666.3—90 (ISO 6639/3—86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод

ГОСТ 28666.4—90 (ISO 6639/4—86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы

ГОСТ 29143—91 (ISO 712—85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод)

ГОСТ 29144—91 (ISO 711—85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online