НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м`ясопереробних цехів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НПАОП 15.1-1.06-99
(ДНАОП 1.8.20-1.06-99)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного комітету
по нагляду за охороною праці
від 05.05.99 № 81

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ЦЕХІВ

Відповідає офіційному тексту

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації ковбасних цехів, цехів з виробництва м’ясних консервів, кулінарних комбінатів, цехів напівфабрикатів та інших відповідної спеціалізації підприємств незалежно від форми власності.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території Україні:

НАОП 1.8.20-2.01-85 М’ясопереробне виробництво. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 49-21585);

НАОП 1.8.20-2.04-80 Процеси обваловування та жилування м’яса в м’ясній промисловості. Вимоги безпеки (ОСТ 49-150-80);

НАОП 1.8.20-2.19-85 Виробництво м’ясних напівфабрикатів та пельменів. Вимоги безпеки (ОСТ 49-217-85);

НАОП 1.8.20-2.25-81 Шприцювання фаршем та формування ковбасних виробів. Вимоги безпеки (ОСТ 49-176-81).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах посилання на такі нормативно-правові акти:

№ п.п. Позначення нормативного акта Назва нормативного акта Затвердження
Дата (документ, №) Організація
1.  

Закон України «Про охорону праці»

14.10.92 № 2695-XII

Верховна Рада
2.   Закон України «Про пожежну безпеку»

17.12.93 № 3747-XII

Верховна Рада
3.  

Закон України«Про дорожній рух»

28.01.93 Верховна Рада
4.  

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

24.02.94 Верховна Рада
5.  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

25.06.91

Верховна Рада

6.

ДНАОП 0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92 Держгіртехнагляд
України

7.

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

16.12.93 Наказ № 128

Держнаглядохорон-
праці

8. ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної екслуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:

 

18.10.94 Наказ № 104

11.07.97 Наказ № 183

Держнаглядохорон-
праці

9. ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94 Наказ № 51

Держнаглядохорон-
праці
10. ДНАОП 0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Зареєстровано:

31.03.94 Наказ № 26


12.05.94 № 98/307

Держнаглядохорон-
праці

Мін’юст України

11. ДНАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Зареєстровано:

08.09.98 Наказ № 177

07.10.98 № 636/3076

Держнаглядохорон-
праці
Мін’юст України
12. ДНАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртехнагляд
СРСР
13. ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання

Зареєстровано:

01.10.97 Наказ 254

15.05.98 № 318/2758

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України
14. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зареєстровано:

09.01.98 Наказ № 4

10.02.98 № 93/2533

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України
15. ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж 15.06.72 Головдерженерго-нагляд-Міненерго СРСР
16. ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 ºС

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

23.07.96 Наказ № 125


05.11.96 № 625/1680

24.07.97 Наказ № 206

28.08.97 № 355/2159

Держнаглядохорон-
праці

Мінʼюст України

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України

17. ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті 13.01.97 Наказ № 5 Держнаглядохорон-
праці
18. ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
 
22.04.97 Наказ № 103 Держнаглядохорон-
праці
19. ДНАОП 0.00-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам мʼясної і молочної промисловості

Зареєстровано:

10.06.98 Наказ № 116
 

14.07.98 № 451/2891

Держнаглядохорон-
праці

Мінʼюст України

20. ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088-86  1986 Мінохорони здоровʼя СРСР
21. ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях 17.06.98 Постанова № 923 Кабінет Міністрів України
22. ДНАОП 0.00-4.04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці 17.09.93 Постанова № 754 Кабінет Міністрів України
23. ДНАОП 0.00-4.05-93 Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації 06.10.93 Постанова № 831 Кабінет Міністрів України
24. ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, iнструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:
04.04.94 Наказ № 30

12.05.94 № 95/304

23.04.97 Наказ № 109

27.05.97 № 193/1997

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України

Держнаглядохорон-
праці br> Мінʼюст України

25. ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Зареєстровано:

29.01.98 Наказ № 9

07.04.98 № 226/2666

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України
26. ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:
03.08.93 Наказ № 73

30.09.93 № 140

17.05.96 Наказ № 82

20.08.96 № 461/1486

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України

27. ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Зареєстровано:

29.10.96 Наказ № 170
 

18.11.96 № 667/1692

Держнаглядохорон-
праці

Мінʼюст України
28. ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобовʼязані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Зареєстровано:

11.10.93 Наказ № 94
 

20.10.94 № 154

Держнаглядохорон-
праці

Мінʼюст України
29. ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

30.11.93 Наказ № 123

23.12.93 № 196

Держнаглядохорон-
праці
Мінʼюст України
30. ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Зареєстровано:

21.12.93 Наказ № 132
 

07.02.94 № 20/229

Держнаглядохорон-
праці

Мінʼюст України

31. ДНАОП 0.01-1.01-95

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

14.06.95 Наказ № 400

14.07.95 № 219/755

МВС України

Мінʼюст України

32. ДНАОП 0.03-1.07-73 Санітарні правила організації технологічних процесів та гiгiєнiчні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73 1973 Мiнохорони здоровʼя СРСР
33. ДНАОП 0.03-3.01-71 Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71 05.11.71 Мiнохорони здоровʼя СРСР
34. ДНАОП 0.03-3.12-84 Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84 1984 Мiнохорони здоровʼя СРСР
35. ДНАОП 0.03-3.14-85 Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85 12.03.85 Мiнохорони здоровʼя СРСР
36. ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

10.12.93 Наказ № 241

22.12.93 № 194

Мiнохорони здоровʼя України
Мінʼюст України
37. ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Зареєстровано:

22.03.96 Наказ № 59

16.04.96 № 183/1208

Мiнохорони здоровʼя

України Мінʼюст України

38. ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Зареєстровано:
31.03.94 Наказ № 45

21.06.94 № 136/345
Мiнохорони здоровʼя України
Мінʼюст України
39. ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітнiх

Зареєстровано:

31.03.94 Наказ № 46
 

28.07.94 № 176/385

Мiнохорони здоровʼя України

Мінʼюст України

40. ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Зареєстровано:

29.12.93 Наказ № 256


30.03.94 № 51/260

Мiнохорони здоровʼя України

Мінʼюст України

41. ДНАОП 0.05-1.02-93 Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоровʼя, повʼязаним з виконанням ним трудових обовʼязків

Зміни:

23.06.93  Постанова № 47208.02.94 Постанова № 71
18.07.94 Постанова № 492
03.10.97 Постанова № 1100

Кабінет Міністрів України
42. ДНАОП 0.05-3.03-81 Типові норми безплатної видачi спецодягу, спецвзуття та інших засобів iндивiдуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посадусіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Зміни:

12.02.81 Постанова № 47/П-2


21.08.85 Постанова № 289/П-8
06.11.86 Постанова № 476/П-12
Держкомпраці СРСР
43. ДНАОП 0.05-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах

Розʼяснення з цього питання:

06.08.22

Постанова 22.06.24
14.09.26

НКП РРФСР
44. ДНАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 01.08.92 Постанова № 442 Кабінет Міністрів України
45. ДНАОП 7.1.00-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажорозвантажувальних робіт на обʼєктах оптової торгівлі 08.05.96 Наказ № 78 Держнаглядохорон-
праці
46. ДНАОП 7.1.30-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування 26.06.96 Наказ № 107 Держнаглядохорон-
праці
47. НАОП 1.8.20-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств мʼясної промисловості від
зараження бруцельозом
02.10.84 Мінмʼясо-
молпром СРСР
48. НАОП 1.8.20-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств мʼясної промисловості від
зараження туберкульозом
25.02.86 Мінмʼясо-
молпром СРСР
49. НАОП 2.2.00-1.10-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок 27.02.88 Держагропром СРСР
50. НАОП 5.1.11-1.22-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771 15.02.90 Міністерство шляхів СРСР
51. НАОП 8.1.00-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок 27.09.90 Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства
52. ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів тиском насичених парів не вище 93,3 кПа 18.03.94 Наказ № 133 Держком-
нафтогаз України
53. ВБН-СГіП-46-3.94 Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ 10.01.95 Протокол НТР № 31 Мінсільгос-
прод України
54. ВСН 205-84 Інструкція по проектуванню електроустановок систем автоматизацiї технологічних процесів 05.04.84 Мiнмонтаж-
спецбуд СРСР
55. ВНТП 532/739-85 Норми технологічного проектування підприємств мʼясної промисловості 27.12.85 Наказ № 44 Держагропром СРСР
56. ПУЕ-85 Правила улаштування електроустановок 06.07.84 Мiненерго СРСР
57. РД 34.21.122-87 Інструкція по устрою захисту від блискавки будівель і споруд  12.10.87 Мiненерго СРСР
58. НАПБ Б.02.003-94 Типове положення про пожежно-технічну комісію 27.09.94 Наказ № 521 МВС України
59 НАПБ Б.02.004-94 Положення про добровільні пожежні дружини (команди) 27.09.94 Наказ № 521 МВС України
60. НАПБ Б.02.005-95 Типове положення про спеціальне навчання, iнструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Зареєстровано:

17.11.94 Наказ № 628

02.12.94 № 307/517

МВС України

Мінʼюст України

61. НАПБ Б.02.007-94 Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи

Зареєстровано:

26.10.94 Наказ № 580
 

27.10.94 № 257/467

МВС України


Мінʼюст України

62. НАПБ Б.02.009-94 Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду 14.12.94 Постанова № 840

 

Кабінет Міністрів України
63. НАПБ Б.07.005-86 Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою (ОНТП 24-86) 27.02.86 МВС СРСР
64.   Перелік однотипних за призначенням об`єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Зареєстровано:

20.11.97 Наказ № 779


28.11.97 № 567/2371

МВС України


Мінʼюст України

65..   Правила ветеринарного огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи мʼяса і мʼясних продуктів

Зміни:

27.12.83


17.06.88

Держагропром СРСРР
66.   Інструкція з проведення ветеринарної дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції і дератизації  08.12.68 Мінсільгосп СРСР
67.   Інструкція з миття і профілактичної дезінфекції на підприємствах мʼясної і птахопереробної промисловості 15.01.85 Мінмʼясомол-
пром СРСР
68.   Норми санітарного одягу для працівників мʼясної і молочної промисловості, що безпосередньо стикаються з харчовою продукцією 1988 Мінохорони здоровʼя СРСР
69.   Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість праців-ників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці 17.11.97 Постанова № 1290

 

Кабінет Міністрів України
70. ДСТУ 2586-94 Знаки дорожні. Загальні технічні умови    
71. ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги    
72. ДСТУ 3400-96 Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів    
73. ГОСТ 2.601-68 Эксплуатационная и ремонтная документация    
74. ГОСТ 12.0.003-74* Опасные и вредные производственные факторы. Классификация    
75. ГОСТ 12.1.003-83* Шум. Общие требования безопасности    
76. ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования    
77. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны    
78. ГОСТ 12.1.007-76* Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности    
79. ГОСТ 12.1.008-76 Биологическая безопасность. Общие требования    
80. ГОСТ 12.1.010-76* Взрывобезопасность. Общие требования    
81. ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность. Общие требования    
82. ГОСТ 12.1.018-93 Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования    
83. ГОСТ 12.1.029-80 Средства и методы защиты от шума. Классификация    
84.. ГОСТ 12.1.030-81* Электробезопасность. Защитное заземление, зануление    
85. ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности    
86. ГОСТ 12.2.007.0-75* Изделия электротехнические. Общие требования безопасности    
87. ГОСТ 12.2.007.1-75* Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности    
88. ГОСТ 12.2.013.0-91 Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний    
89. ГОСТ 12.2.016-81* Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности    
90. ГОСТ 12.2.022-80* Конвейеры. Общие требования безопасности    
91. ГОСТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования    
92. ГОСТ 12.2.033-84 Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования    
93. ГОСТ 12.2.040-79* Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции    
94. ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие эргономические требования    
95. ГОСТ 12.2.061-81 Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам    
96. ГОСТ 12.2.062-81* Оборудование производственное. Ограждения защитные    
97. ГОСТ 12.2.064-81 Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности    
98. ГОСТ 12.2.085-82 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности    
99. ГОСТ 12.2.086-83 Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации    
100. ГОСТ 12.2.101-84* Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкциям    
101. ГОСТ 12.2.124-90 Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности    
102. ГОСТ 12.3.001-85* Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации    
103. ГОСТ 12.3.002-75* Процессы производственные. Общие требования безопасности    
104. ГОСТ 12.3.009-76* Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности    
105. ГОСТ 12.3.010-82 Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации    
106. ГОСТ 12.3.020-80* Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности    
107. ГОСТ 12.3.028-82* Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности    
108. ГОСТ 12.4.009-83* Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание    
109. ГОСТ 12.4.021-75* Системы вентиляционные. Общие требования    
110. ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальные и знаки безопасности    
111. ГОСТ 12.4.034-85 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка    
112. ГОСТ 12.4.040-78* Органы управления производственным оборудованием. Обозначения    
113. ГОСТ 12.4.051-78 Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний    
114. ГОСТ 12.4.121-83* Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия    
115. ГОСТ 12.4.122-83* Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия    
116. ГОСТ12.4.166-85Е* Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия    
117. ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения    
118. ГОСТ 17.0.0.04-90 Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения    
119. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий    
120. ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора    
121. ГОСТ 2874-82* Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством    
122. ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования    
123. ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки    
124. ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний    
125. ГОСТ 16215-80Е* Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия    
126. ГОСТ 18962-86* Машины напольные безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия    
127. ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры    
128. ГОСТ 21752-76 Система «человек-машина». Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования    
129. ГОСТ 21753-76 Система «человек-машина». Рычаги управления. Общие эргономические требования    
130. ГОСТ 22269-76 Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования    
131. ГОСТ 22789-94 Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности    
132. ГОСТ 24297-80 Входной контроль качества продукции. Основные положения    
133. ГОСТ 26568-85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация    
134. ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие
технические условия
   
135. ГОСТ 27487-87 Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний    
136. ДБН А 3.1.3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення    
137. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы    
138. СНиП 2.03.13-88 Полы    
139. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий    
140. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения    
141. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения    
142. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование    
143. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений    
144. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги    
145. СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт    
146. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания    
147. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания    
148. СНиП 2.11.01-85* Складские здания    
149. СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы    
150. СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение    
151. СНиП ІІ-12-77 Защита от шума    
152. СНиП ІІІ-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве    
153. СанПиН 4630-88 Санітарні правила охорони поверхневих вод від забруднення    
154.   Санітарні правила для підприємств мʼясної промисловості (затверджені 05.08.85 Мінмʼясомолпромом СРСР)    
155. ВСТП 6.02-87 Санітарні і ветеринарні вимоги до проектування підприємств мʼясної промисловості (затверджені 20.04.87 Держагропромом СРСР)    
156. СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий    
157. СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки зданий промышленных предприятий    

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online