ДБН А.1.1-1:2009 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

CИCTEMA CTAHДAРTИЗAЦІЇ
TA HОРMУВAHHЯ У БУДІВHИЦTВІ
Основні положення

ДБH A.1.1-1:2009
Зі зміною № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень"

РОЗРОБНИКИ: М. В. Омельяненко, д-р техн. наук; О. І. Сингаївська, канд. архіт. (керівник розробки)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Накази Мінрегіонбуду України від 29.12.2003 р. № 969 та від 07.07.2010 р. № 269, чинні з 2011-01-01

3 НА ЗАМІНУ: ДБН А.1.1-1-93

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 1: Наказ Мінрегіону України від 04.04.2017 р. № 70, чинний з першого числа місяца, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Деpжавне підпpиємство "Укpаpхбудінфоpм"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Мета і основні завдання нормування

5 Суб’єкти нормування

6 Об’єкти нормування

7 Види і позначення документів системи

Додаток А Структура системи нормування у будівництві

Додаток Б Місце системи нормування у будівництві у структурі нормативно-правового забезпечення будівництва

Додаток В Бібліографія
(Назву розділів 4,5,6 та Додатків А, Б змінено, Зміна № 1)

ДБН 1.1.1-1:2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРMИ УКРАЇНИ

Система нормування та стандартизації у будівництві.
Основні положення

ДБН 1.1.1-1:2009
На заміну ДБН А.1.1-1-93

Чинний від 2017-08-01

1 CФЕРА ЗАCТОCУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють основні положення системи нормування у будівництві (далі – система), суб’єкти та об’єкти нормування, класифікацію документів системи та основні вимоги до їх змісту.
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)

1.2 Вимоги цих Норм обов’язкові для всіх суб’єктів нормування у будівництві, організацій -розробників будівельних норм і користувачів документів системи.
(Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)

1.3 Положення цих Норм застосовують при виконанні робіт із нормування у будівництві.
(Пункт 1.3 змінено, Зміна № 1)

2 НОРMАТИВНІ ПОCИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові та нормативні документи: 3акон України "Про будівельні норми"
(Вилучено, Зміна № 1)

3акон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
(Вилучено, Зміна № 1)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про Затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

ДСТУ 1.0:2003
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 1.1:2001
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 1.2:2003
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 1.3:2004
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 1.5:2003
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4054-2001
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б 1.1.1-..-200.
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А. 1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

ДСТУ Б А. 1.1-92:2008 Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи