ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8773:2018

СКЛАД ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ

Основні положення

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 травня 2018 р. № 140 з 2019-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.2-7:2010

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів

7 Проектні рішення у сфері цивільного захисту

8 Проектні рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

8.1 Загальні положення

8.2 Проектні рішення щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації у разі ймовірної аварії на об’єкті будівництва

8.3 Проектні рішення щодо мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, у разі ймовірних аварій на розташованих поблизу об’єктах підвищеної небезпеки (потенційно небезпечних об’єктах), та внаслідок аварій на транспорті

8.4 Проектні рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, джерелами яких є небезпечні природні явища (процеси)

Додаток А (обов’язковий) Форма та перелік вихідних даних і вимог на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво

Додаток Б (обов’язковий) Форма завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів

Додаток В (довідковий) Перелік додаткових рішень щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого функціонування на об’єктах, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно- технічних заходів цивільного захисту

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування. Розділ інженерно- технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення».

Розроблення нового національного стандарту зумовлено потребою:

— європейського досвіду;

— запровадити сучасні положення з розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації на будівництво об’єктів та європейський досвід щодо використання споруд подвійного призначення під час будівництва об’єктів;

— привести вимоги цього стандарту у відповідність до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», національних стандартів, будівельних норм у сфері містобудівної діяльності та цивільного захисту.

Беручи до уваги наведене вище, у цьому стандарті уточнено сферу застосування, вилучено вимоги щодо погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, уточнено та доповнено вимоги на розроблення цього розділу, переглянуто додатки.

Цей стандарт належить до комплексу А.2.2 «Проектування» згідно з ДБН А.1.1-1 [34].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ
Основні положення

COMPOSITION AND CONTENT OF THE SECTION OF ENGINEERING
AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL PROTECTION AS A PART OF
PROJECT DOCUMENTATION FOR THE CONSTRUCTION OF OBJECTS
Fundamentals

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до складу та змісту розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації на будівництво об’єктів під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створювання

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4934:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-20:2008 Система проектної документації для будівництва. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ-Н Б 5.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДСТУ ХХХ:201Х[1] Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online