ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд

ҐРУНТИ

Методи лабораторного визначення
гранулометричного (зернового) та
мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.1-19:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний головний науково-дослідний івиробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ"

РОЗРОБНИКИ: С. Алтухова; С. Воробйов; А. Дроздов; В. Дроздов; І. Закопайло (відповідальний виконавець); Г. Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.12.2009 р. № 664

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12536-79)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Засоби випробування та матеріали

6 Методи випробування

6.1 Визначення гранулометричного (зернового) складу піщаних ґрунтів ситовим методом

6.2 Визначення гранулометричного (зернового) складу глинистих ґрунтів ареометричним методом

6.3 Визначення гранулометричного (зернового) складу ґрунтів піпеточним методом

6.4 Визначення мікроагрегатного складу ґрунтів піпеточним методом

7 Оцінювання похибки вимірювань

8 Вимоги безпеки

Додаток А Калібрування ареометра

Додаток Б Журнал лабораторного визначення гранулометричного (зернового) складу ґрунту

Додаток В Інтервали часу взяття проб суспензії глинистих ґрунтів при визначенні гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу піпеточним методом

Додаток Г Журнал лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складів глинистих ґрунтів піпеточним методом

ДСТУ Б В.2.1-19:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд
ҐРУНТИ
Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового)
та мікроагрегатного складу

Основания и фундаменты зданий и сооружений
ГРУНТЫ
Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового)
и микроагрегатного состава

Bases and foundations of buildings and structures
SOILS
Methods of laboratory granulometric (grain-size)
and microaggregate distribution

Чинний від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на піщані та глинисті ґрунти й установлює методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу при дослідженнях ґрунтів для будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДСТУ Б А.1.1-25-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ ГОСТ 7328:2003 Гирі. Загальні технічні умови (ГОСТ 7328-2001 ЮТ)

ГОСТ 342-77 Натрий дифосфат 10-водный. Технические условия (Натрій дифосфат 10-вод ний. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением (Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками та приладами зі ртутним заповнювачем)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online