ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ ТА ТРУБ

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна" (ДП "ДерждорНДГ), Технічний комітет стандартизації "Автомобільні дороги і транспортні споруди" (ТК 307)

РОЗРОБНИКИ: Н. Карпенко; П. Коваль, канд. техн. наук; Л. Метельова; Р. Полюга, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Стоянович, канд. техн. наук; І. Бабяк, канд. техн. наук

За участю: Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об'єктів виробничої бази мостобудування і конструювання мостобудівельного устаткування "Укрдіпробудміст " (В. Євдокимов);

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Г. Линник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 28.04.2016 р. № 106, чинний з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: з втратою чинності ДБН В.2.3-20-2008

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.3 "Споруди транспорту"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки і скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки і скорочення

4 Загальні вимоги

5 Підготовка до будівництва

5.1 Загальні дані

5.2 Підготовчі роботи

6 Геодезичні роботи 

7 Спеціальні допоміжні засоби

8 Опалубка

9 Арматурні роботи

10 Бетонні роботи

10.1 Укладання бетонної суміші

10.2 Особливості бетонування збірно-монолітних конструкцій

10.3 Бетонування монолітних конструкцій в суху жарку погоду

10.4 Особливості забезпечення тверднення бетону в зимових умовах

11 Влаштування основ та фундаментів

11.1 Загальні положення

11.2 Влаштування фундаментів на природній основі 

11.3 Занурення паль та паль-оболонок.

11.4 Влаштування бурових паль (у свердловинах)

11.5 Монтаж збірних конструкцій фундаментів

12 Зведення стоякових і масивних опор

12.1 Монтаж опор

12.2 Облицювання опор

13 Спорудження залізобетонних мостів

13.1 Загальні вимоги

13.2 Влаштування монтажних стиків та їх замонолічування

13.3 Ін'єктування і заповнення каналів

13.4 Монтаж прогонових будов

13.5 Підйом і опускання прогонових будов

13.6 Навісне складання прогонових будов

13.7 Складання прогонових будов на риштуваннях, що переміщуються

13.8 Влаштування секцій монолітних залізобетонних прогонових будов на стапелі із подальшим насуванням у прогін

13.9 Поздовжнє насування і поперечне перекочування прогонових будов

13.10 Перевезення і монтаж прогонових будов "на плаву"

13.11 Антикорозійний захист поверхні залізобетонних опор і прогонових будов 

14 Монтаж сталевих і сталезалізобетонних конструкцій

14.1 Загальні вимоги

14.2 Монтажні з'єднання

14.3 Навісне, напівнавісне та врівноважено-навісне складання

14.4 Контроль якості виконання робіт з монтажу

14.5 Захист металевих конструкцій від корозії лакофарбовими покриттями та металізацією

15 Монтаж опорних частин

16 Влаштування мостового полотна

16.1 Влаштування мостового полотна на залізничних мостах

16.2 Влаштування мостового полотна на автодорожніх мостах

17 Спорудження водопропускних труб

17.1 Спорудження залізобетонних та металевих гофрованих водопропускних труб

17.2 Засипання труб

18 Улаштування конусів і насипів

18.1 Відсипання конусів і насипів

18.2 Укріплювальні роботи

18.3 Улаштування армогрунтових систем на кінцевих ділянках насипів підходів і конусах

Додаток А Перелік основних спеціальних допоміжних засобів (СДЗ)

Додаток Б Вимоги до виконання зварних монтажних з'єднань

Додаток В Вимоги до влаштування вирівнювального шару при установці опорних частин

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ ТА ТРУБ

РУКОВОДСТВО
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ И ТРУБ

GUIDANCE
ON IMPLEMENTATION OF WORKS AT BUILDING OF BRIDGES AND PIPES

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до виконання робіт з будівництва нових і реконструкції постійних мостів (далі - мостів) і труб під насипами (далі - труб):

- на автомобільних дорогах загального користування, вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів;

- на залізницях колії 1520 мм при русі пасажирських потягів зі швидкостями до 200 км/год, лініях метрополітену і трамвая;

- на дорогах під суміщений рух автомобільного транспорту і потягів залізниць, трамваїв і метрополітену;

- розвідних мостів (крім механізмів розвідних прогонів);

- пішохідних мостів.

Цей стандарт не поширюються на виконання робіт під час спорудження:

- мостів і труб, розташованих на залізницях, розрахованих на рух потягів із швидкістю понад 200 км/год;

- мостів і труб на відомчих (технологічних) автомобільних дорогах, на приватних територіях та тимчасових (об'їзних) дорогах;

- службових естакад, галерей будівель і промислових споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою КМУ № 461 від 13 квітня 2011 р.

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14-2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.3-26:2010 Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДСТУ Б А.1.1-62-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013 Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій

ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013 Настанова з виконання монтажних з'єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтах

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польових випробувань палями

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій

ДСТУ Б В.2.6-124:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри

ДСТУ Б В.2.6-173:2011 Сітки арматурні зварні для залізобетонних конструкцій та виробів. Загальні технічні умови (ГОСТ 23279-85, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будов та споруд від корозії

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-4-93 Будівельні матеріали. В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі. Бутилкаучукові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинення, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Настанова щодо визначення складу важкого бетону

ДСТУ Б В.2.8-41:2011 Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD)

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидні діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3184-95 Дріб сталевий та чавунний технічний. Загальні технічні умови

ДСТУ 3760-2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ).

ДСТУ 4100-2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ISO 4775:2007 Гайки шестигранні зі збільшеним розміром "під ключ" для високоміцних конструкційних болтових з'єднань. Клас точності В. Клас міцності 8 і 10. Технічні умови. (ISO 4775:1984, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76). Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT))

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 427-75, IDT))

ДСТУ ГОСТ 15589:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності С. Конструкція і розміри (ГОСТ 15589-70, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22353:2008 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 22353-77, IDТ) (Болти високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 22354:2008 Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 22354-77, IDT) (Гайки високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри).

ДСТУ ГОСТ 22355:2008 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры (ГОСТ 22355-77, IDТ) (Шайби класу точності С до високоміцних болтів. Конструкція і розміри)

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей (ССКД. Позначення шорсткості поверхонь)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 9.304-87 ЕСЗКС. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриття газотермічні. Загальні вимоги та методи контролю)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Грунт. Вимоги до охорони родючого шару грунту при виробництві земляних робіт)

ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель (Охорона природи. Землі. Класифікація розкривних і вміщуючих порід для біологічної рекультивації земель)

ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85) Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель)

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару грунту при виробництві земляних робіт)

ГОСТ 1571 -82 Скипидар живичный. Технические условия (Скипидар живичний. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 4147-74 Реактивы. Железо (111) хлорид 6-водный. Технические условия (Реактиви. Залізо (III) хлорид 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 5822-78 Реактивы. Анилин гидрохлорид. Технические условия (Реактиви. Анілін гідро-хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций (Дріт з вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій)

ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Дріт зварювальний з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия (Пластифікатори. Технічні умови)

ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия (Ксилол нафтовий. Технічні умови) ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия (Рідина гідрофо-бізуюча 136-41. Технічні умови)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1°7. Технические условия. (Канати сталеві арматурні 1°7. Технічні умови)

ГОСТ 13073-77 Проволока цинковая. Технические условия (Дріт цинковий. Технічні умови)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия (Болти і гайки високоміцні і шайби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28450-90 Брусья мостовые деревянные. Технические условия (Бруси мостові дерев'яні. Технічні умови)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ВБН В.2.3-218-198:2007 Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування

2. Правила дорожнього руху України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

3. Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. № 411

4. НАПБ А 01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

5. ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог (Інструкція з охорони природного середовища при будівництві, ремонті

і утриманні автомобільних доріг)

6. ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

7. ВБН В.2.3-218-546:2009 Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування

8. Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів, К., 1998 р.

9. СОУ 42.1-37641918-091:2013 Будівельні матеріали. Бетони дорожні, армовані базальтовою фіброю. Загальні технічні вимоги

10. Руководство по производству бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата, НИИЖБ, М., 1977, 80 с. (Керівництво з виробництва бетонних робіт в умовах сухого і жаркого клімату)

11. ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) (Улаштування пальових фундаментів мостів (з бурових паль)

12. СОУ 45.2-00018112-051:2011 Контроль якості матеріалів і конструкцій залізобетонних мостів

13. ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Мости та труби. Сталезалізобетонні конструкції

14. ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах (Інструкція з улаштування гідроізоляції конструкцій мостів і труб на залізницях, автомобільних і міських дорогах)

15. ЦП/0092 Інструкція щодо улаштування й конструкції мостового полотна на залізничних мостах, затверджена наказом Укрзалізниці від 20.06.2002 р. № 310-Ц

16. ВБН В.2.3-218-533:2007 Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах

17. СОУ 42.1-37641918-111:2014 Деформаційні шви автодорожніх мостів. Вимоги до вибору та влаштування

18. ГБН В.2.3-218-003:2010 Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону

19. ВБН В.2.3-218-197-2005 Споруди транспорту. Проектування і влаштування гідроізоляції залізобетонних мостових споруд

20. СОУ 42.1-37641918-106:2013 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови

21. ВБН В.2.3-218-198:2007, Зміна № 1, Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування

22. Посібник до ВБН В.2.3-218-198:2007 Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування

23. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

24. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

25. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

26. Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.1999 № 591-XIV

27. Закон України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 № 2894-ІІІ

28. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 p. № 3038-VI.

29. Закон України "Про будівельні норми" від 05.11.2009 p. № 1704-VI.

30. Закон України "ГІро технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005 р. № 3164-IV.

31. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ.

32. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 p. № 2707-ХІІ.

33. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 p. № 2456-ХІІ.

34. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 p. № 2694-ХІІ.

35. Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 p. № 3353-ХІІ.

36. Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 р. № 187/98.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online