Р В.2.7-02071168-821:2013 Рекомендації щодо технології приготування та будівництва шарів основи дорожніх одягів із застосуванням цементоґрунтів, армованих мікроволокнами

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ШАРІВ
ОСНОВИ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ЦЕМЕНТОГРУНТІВ, АРМОВАНИХ МІКРОВОЛОКНАМИ

Р В.2.7-02071168-821:2013

Харків
2013

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до матеріалів

7 Технологія приготування цементогрунтової суміші, армованої мікроволокнами

8 Особливості технології будівництва шарів з цементогрунтової суміші, армованої мікроволокнами

9 Контроль якості виконання робіт

10 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Розрахункові характеристики цементогрунтів, армованих мікроволокнами

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

При будівництві дорожніх одягів відомі різні способи укріплення ґрунтів. Використання укріплених ґрунтів при будівництві автомобільних доріг позитивно позначається на зниженні собівартості будівництва за рахунок економії кондиційних будівельних матеріалів, зниження транспортних витрат, зменшення товщини шарів в конструкції дорожнього одягу. Укріплені ґрунти дешевші привозних кондиційних дорожньо-будівельних матеріалів, а шари основи дорожнього одягу, що влаштовані з їх використанням, характеризуються більшою міцністю, порівняно із шарами з дискретних дорожньо-будівельних матеріалів.

При укріпленні ґрунтів цементом виникають відносно жорсткі структурні зв’язки кристалізаційної природи, що позначається на недостатній тріщиностійкості шарів дорожнього одягу при одночасному впливі на них динамічних навантажень від транспортних засобів та кліматичних факторів.

Використання місцевих ґрунтів для будівництва шарів дорожніх одягів автомобільних доріг, укріплених цементом з добавками водного катіонного латексу та пропіленової фібри, як пластифікуючого та армуючого компонентів, дозволить підвищити їх тріщиностійкість, в цілому несучу здатність і довговічність, при мінімізації витрат на транспортування кондиційних дорожньо-будівельних матеріалів. Особливо актуальним є застосування технології укріплення ґрунтів при будівництві дорожніх одягів автомобільних доріг у регіонах України, які не мають власних запасів та видобування кам’яних матеріалів.

До рекомендацій щодо технології приготування та будівництва шарів основи дорожніх одягів із застосуванням цементогрунтів, армованих мікроволокнами (далі Рекомендації) входять вимоги до вихідних матеріалів для приготування укріплених грунтів, особливості технологій приготування та використання цементогрунтової суміші, армованої мікроволокнами, контроль якості виконання робіт, вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища, а також довідкові дані щодо розрахункових характеристик цементогрунтів, армованих мікроволокнами.

Рекомендації грунтуються на узагальнених результатах експериментальних досліджень у лабораторних умовах технологічних та фізико-механічних властивостей грунтів, укріплених цементом та армованих мікроволокнами, а також на досвіді науково-технічного супроводу технології будівництва нижнього шару злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту у м. Харкові кафедрою будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ. При розробці рекомендацій використані також закордонні узагальнені результати досліджень та реалізації технологій укріплення грунтів цементом та комбінованими в’яжучими.

В розробці рекомендацій приймали участь: В. Жданюк, А. Лапченко, Я. Панасюк, Н. Шевченко. III

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на технологію приготування та будівництво шарів дорожнього одягу з цементогрунту, армованого мікроволокнами (далі - ЦАМ), на автомобільних дорогах загального користування України в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Рекомендації надають настанови та правила щодо виготовлення, технології влаштування шарів дорожнього одягу із ЦАМ та проведення контролю якості виконання робіт.

1.3 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми підприємствами та організаціями, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи з будівництва дорожнього одягу на автомобільних дорогах загального користування.

1.4 Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони навколишнього природного середовища, викладені в розділі 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

 ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків та споруд. Грунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на 1 основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в’яжучими. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробовувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 (ГОСТ 23732-79, MOD) Будівельні матеріали. Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98, МОD) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво.

ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online