ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинення, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості
будівельних матеріалів і виробів

ДСТУ Б В.2.7-42-97

Відповідає офіційному тексту

Держкоммістобудування України
Київ
1997

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ: Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні матеріали"

2 ВНЕСЕНИЙ: Відділом державних нормативів, стандартів і сертифікації Держкоммістобудування У країни

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ: Наказом Держкоммістобудування України від 18 березня 1997 р. №38

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ: З введенням цього стандарту на території України припиняють дію ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости"; ТУ 21 Украины 525-92 "Методы определения водопоглощения, морозостойкости и средней плотности материалов стеновых из природного камня"

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Визначення водопоглинання у воді температурою (20±5)°С

6 Визначення водопоглинання у киплячій воді

7 Визначення середньої густини

8 Визначення дійсної густини

9 Визначення морозостійкості при об'ємному заморожуванні 1

Додаток А Форма журналу випробування зразків на водопоглинання

Додаток Б Форма журналу випробування зразків на середню густину

Додаток В Форма журналу випробування зразків на дійсну густину

Додаток Г Форма журналу випробування зразків на морозостійкість

Додаток Д Визначення морозостійкості при односторонньому заморожуванні

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості
будівельних матеріалів і виробів

Строительные материалы
Методы определения водопоглощения, плотности и
морозостойкости строительных материалов и изделий

Building materials
Methods of determinations water absorbtion, density and
frost resistanse building materials and products

Чинний від 1997-07-01

1 Галузь використання

Даний стандарт встановлює методи визначення водопоглинання, середньої та дійсної густини, морозостійкості і поширюється на такі види будівельних матеріалів і виробів:

- керамічні - стінові (рядова і лицьова цегла та камені, в тому числі для димових труб), личкувальні та оздоблювальні, дренажні труби, черепиця;

- силікатні - стінові (рядова і лицьова цегла та камені), інші пресовані вироби;

- із природного каменю - стінові (камені із гірських порід), личкувальні та оздоблювальні (блоки, пиляні плити, архітектурно-будівельні вироби, пам’ятники, інші вироби), для дорожнього будівництва (камені бортові, брущаті та бутові);

- на основі гіпсу - стінові (панелі, плити), оздоблювальні.

Регламентовані даним стандартом методи випробувань можуть також використовуватись при геологічній оцінці гірських порід, які застосовуються для виготовлення блоків для личкувальних та інших виробів, стінових і дорожніх матеріалів.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведені посилання і використані положення таких нормативних документів:

ДСТУ Б А.1.1-5-94

Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-54-94

Сировина глиниста для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ А 1.1-56-94

Гірські породи для виробництва нерудних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-28-95

Черепиця керамічна. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-37-95

Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-59-96

Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови

ГОСТ 166-80

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 379-79

Кирпич и камни силикатные. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 450-77

Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 2405-88

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 4001-84

Камни стеновые из горных пород. Технические условия

ГОСТ 4204-77

Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 6613-86

Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия

ГОСТ 6666-81

Камни бортовые из горных пород. Технические условия

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7338-90

Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия

ГОСТ 8411-74

Трубы керамические дренажные. Технические условия

ГОСТ 8426-75

Кирпич глиняный для дымовых труб

ГОСТ 8462-85

Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе

ГОСТ 8682-70 (СТ СЭВ 4489-84)

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Конусы взаимозаменяемые. Основные размеры, технические требования, методы испытаний и маркировка

ГОСТ 9147-80

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 14919-83

Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 22524-77

Пикнометры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 23668-79

Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия

ГОСТ 23683-89

Парафины нефтяные твердые. Технические условия

ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25662-83

Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные диффузионные. Методы испытаний

ГОСТ 26099-84

Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные параметры

ТУ 16.681.032-84

Электрошкаф сушильный

ТУ 21-10-69-89

Камень бутовый. Технические условия

3 Терміни та визначення

У даному стандарті прийняті такі терміни та визначення:

3.1 Морозостійкість матеріалів і виробів - здатність зберігати фізико-механічні властивості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні.

Морозостійкість характеризують відповідною маркою за морозостійкістю її.

3.2 Марка за морозостійкістю F - число циклів поперемінного заморожування та відтавання цілих виробів, зразків із матеріалів, виробів, природного каменю (далі у даному стандарті - зразків) при збереженні ними початкових фізико-механічних властивостей в нормованих межах.

3.3 Цикл випробування - проміжок часу, який включає заморожування та подальше відтавання зразків.

3.4 Основні зразки - зразки, які призначені для заморожування та відтавання (випробування).

3.5 Контрольні зразки - зразки, які призначені для визначення міцності на стиск у водонасиченому стані перед початком випробування основних зразків на морозостійкість.

3.6 Інші терміни та визначення - у відповідності з ДСТУ Б А.1.1-5-94, ДСТУ Б А.1.1-54-94, ДСТУ Б А.1.1-56-94.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online