ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", ТК 309 "Будтехнології", ПК 1 "Технологія будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: [В. Балицький|, д-р техн. наук, проф.; О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Гармаш; П. Григоровський, канд. техн. наук; В. Капалєт; Я. Ратнер; С. Романов, канд. техн. наук; В. Садовський, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Д. Хохлін, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук; Н. Чуканова

ЗА УЧАСТІ: ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (М. Корнієнко, канд. техн. наук; І. Любченко, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук);
Київський національний університет будівництва і архітектури (О. Малишев, канд. техн. наук); Національний авіаційний університет, Інститут аеропортів (Н. Костира, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.07.2016 р. № 213, чинний з 2017-04-01

3 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Категорії технічного стану будівельних конструкцій та об'єктів

6 Організаційні засади виконання обстежень об'єктів

7 Діагностування технічного стану будівельних конструкцій та об'єктів

8 Моніторинг технічного стану об'єктів та їх конструкцій

Додаток А Орієнтовний склад звіту з обстеження об'єкта

Додаток Б Орієнтовний перелік факторів, які можуть впливати на експлуатаційні властивості об'єкта

Додаток В Визначення та оцінка стану основ та технічного стану конструкцій об'єктів

В.1 Основи та фундаменти

В.2 Бетонні та залізобетонні конструкції

В.З Кам'яні та армокам'яні конструкції

В.4 Сталеві конструкції

В.5 Дерев'яні конструкції

В.6 Огороджувальні конструкції з навісних залізобетонних панелей

В.7 Покрівлі та гідроізоляція

В.8 Конструкції, що зазнають впливу агресивних середовищ

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ТА ОЦІНКИ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

GUIDELINES FOR INSPECTION OF BUILDINGS AND FACILITIES
FOR IDENTIFICATION AND EVALUATION OF THEIR TECHNICAL CONDITION

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до обстеження будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єктів) для визначення та оцінки їх технічного стану з урахуванням положень "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва"[1] [1], затвердженого Кабінетом Міністрів України на виконання статті 39-2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" [2].

1.2 Стандарт регламентує обстеження об'єктів на відповідність вимогам щодо забезпечення механічного опору та стійкості відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд [3], ДБН В.1.2-6 та ДБН В.1.2-14

У випадках, визначених технічним завданням на обстеження, можуть братись до уваги також інші вимоги до експлуатаційної придатності об'єкта, встановлені в [3]: щодо пожежної безпеки, забезпечення безпечного та економічного використання (безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища, безпеки експлуатації, захисту від шуму та вібрації, економії енергії).

1.3 Стандарт поширюється на проведення обстежень об'єктів для діагностування їх технічного стану та на моніторинг технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, консервації та ліквідації (далі - будівництво).

1.4 При обстеженні об'єктів, обстеження та оцінювання технічного стану яких регламентується окремими державними будівельними нормами, національними стандартами або галузевими нормативними документами, рекомендується брати до уваги також вимоги цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затверджене наказом Мінбуду України № 2 від 21.10.2005, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2005 р. за № 1582/11862 ^

ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положенняя

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1,2-ХХ:201Х1 Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи и фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-161:2010 Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-210:2016 Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів

ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні на гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В. 2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-248:2011 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині (ГОСТ 8462-85, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Будівельні матеріали. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD)

ДСТУ-Н А.2.2-ХХ:201Х[2] Настанова з розроблення документації з підтримання експлуатаційної придатності будівель та споруд

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В. 1.1-29:2010 Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ГОСТ 6992-68 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях (Покриття лакофарбові. Метод випробувань на стійкість в атмосферних умовах)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лако- фарбні. Методи визначення адгезії)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, які означають поняття, визначені відповідно до:

3.1 техногенна безпека - Кодекс цивільного захисту України [4];

3.2 категорія складності об'єкта будівництва - Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" [2] (стаття 32);

3.3 інженерна споруда - ДК 018 [5];

3.3 навколишнє середовище, навколишнє природне середовище, навколишнє техногенне середовище, оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) - ДБН А.2.2-1;

3.4 будівля, будинок, споруда, реконструкція, капітальний ремонт, проектна документація, технічне переоснащення - ДБН А.2.2-3;

3.5 власник, встановлений термін експлуатації, граничний стан, експлуатація будівлі (споруди), навантаження, нагляд, надійність будівельного об'єкта, нормальна експлуатація будівлі (споруди), ремонт-ДБН В.1.2-14;

Примітка. Визначення понять наступних термінів наведені у відповідних розділах ДБН В.1.2-14: ліквідація - 4.1.1, головні несучі конструкції - 5.2.2, категорії відповідальності конструкцій - 5.2.1, класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд - 5.1.1.

3.6 безпека об'єкта, догляд за об'єктом, експлуатаційна документація об'єкта, експлуатаційна придатність об'єкта, моніторинг технічного стану об'єкта, обстеження об'єкта для визначення технічного стану (обстеження об'єкта), оцінювання технічного стану, паспорт об'єкта , системи інженерного обладнання (інженерні системи), технічне обслуговування (утримання) об’єкта, технічний огляд об'єкта, технічний стан об'єкта (будівельної конструкції, інженерної системи) - ДБН В.1,2-ХХ;

3.7 експлуатаційна характеристика, нормальне технічне обслуговування, несуча конструкція (основна конструкція), конструктивна система, компоненти конструктивної системи (конструктивні компоненти) - ДСТУ-Н Б А.1.1-81;

3 8 пожежна безпека, пожежна безпека об'єкта - ДСТУ 2272;

3.9 дефект - ДСТУ 2860;

3.10 консервація об'єкта (будови), розконсервація об'єкта (будови) - Положення про порядок консервації та розконсервації Об'єктів будівництва.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України1

2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" № 3038-VI від 17.02.2011

3. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

4. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012

5. ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

6. НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

7. НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

8. НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

9. Рекомендації з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій. /Київ, Держбуд України, НДІБК, 2000/

10. Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Наказ Держжитлокомун- госпу України від 17.05.2005 № 76

11. СОУЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків

12. Временное положение по проведению общих периодических и внеплановых осмотров строительных конструкций производственных зданий и сооружений (Тимчасове положення з проведення загальних періодичних і позапланових оглядів будівельних конструкцій виробничих будівель і споруд) / Киев, АП НИИСП.1996/

13. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции (Рекомендації з обстеження і моніторингу технічного стану експлуатованих будівель, розташованих поблизу нового будівництва або реконструкції), Москомархитектура, 1998

14. Рекомендации по оценке состояния железобетонных конструкций при эксплуатации в агрессивных средах (Рекомендації з оцінки стану залізобетонних конструкцій при експлуатації в агресивних середовищах) / НИИЖБ, Москва, 1984

15. Барашиков А.Я., Малишев О.М. Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд, Київ "Основа", 2008

16. РАО "ЕЭС РОССИИ" Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений гидроэлектростанций (Типова інструкція з експлуатації гідротехнічних споруд гідроелектростанцій) / Санкт- Петербург, ВНИИГ, 2000

17. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж споруд водопостачання і водовідведення, К., УкрНДІінжпроект, 1999

18. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації газопроводів і споруд на них, К., УкрНДІінжпроект, 1999

19. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації теплових мереж і споруд на них, К., УкрНДІінжпроект, 1999

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online