ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і подготовка проб. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
ЗМІНА № 2 ДБН В

ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-44-96 "Цементи. Відбір і підготовка проб", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Стандарт придатний для цілей сертифікації".

Розділ 2. В першому рядку слова: "такий стандарт" замінити словами: "такі стандарти".

Доповнити посиланням на такий стандарт: "EN 196-7 Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of cement".

Пункт 3.3. Вилучити слово "вибіркового".

Пункт 3.9. Слова у дужках: "окремої або змішаної)" замінити словами: "точкової або об'єднаної)".

Пункт 4.3.1. Останнє речення викласти в новій редакції:

"Кількість точкових проб, відібраних від кожного млина, не повинна бути менше п'яти".

Пункт 4.3.3 викласти в новій редакції:

"4.3.3 При відборі проб цементу із спеціалізованих транспортних засобів через люк кількість точкових проб повинна складати не менше п'яти - як правило, по одній з різних одиниць транспортних засобів, глибина відбору - не менше 15 см".

Пункт 4.3.4 викласти в новій редакції:

"4.3.4 3 партії цементу, упакованого в мішки, м'які контейнери або іншу тару, вибирають методом випадкового відбору не менше п'яти одиниць упаковок і з кожної на глибині не менше 10 см відбирають по одній точковій пробі".

Пункт 4.4.6. Перший абзац після слів: "на підприємстві-виготовлювачі" доповнити словом у дужках "постачальнику)", а слова: "в заводській лабораторії" замінити словами: "в лабораторії підприємства".

Пункт 4.4.7. В першому абзаці друге речення викласти в новій редакції:

"Одна з них призначається для випробування на підприємстві-споживачеві, друга - для випробування, за необхідністю, в лабораторії організації, що користується правом проведення контрольних випробувань, третя зберігається у споживача на випадок проведення повторних випробувань або передається виготовлювачу (постачальнику) в разі пред'явлення йому претензії".

У другому абзаці першу позицію перелічення після слів: "підприємства-виготовлювача" доповнити словом у дужках "(постачальника)".

Пункт 4.5.2. Вилучити слова: "з метою виключення впливу часових факторів".

Пункт 4.5.6. В першому і другому абзацах слово "протокол" замінити словом "акт".


У першому абзаці першу позицію перелічення після слів: "підприємства-виготовлювача" доповнити словом у дужках "(постачальника)", а з п'ятої позиції перелічення вилучити слова: "номери технологічних агрегатів, на яких виготовлено цемент".

Пункт 4.5.7. В першому реченні слово "протокол" замінити словом "акт".

Друге речення після слів: "з пробою" доповнити словами: "яка зберігається на підприємстві-заявнику".

Пункт 4.5.9. Друге речення перед словами: "на випадок проведення" викласти в новій редакції: "Одну з них використовують для випробувань у лабораторії заявника; другу зберігають на підприємстві-заявнику".

Пункт 4.5.11. У другому абзаці слово "протокол"

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online