ВБН В.2.3-218-545:2009 Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
УКРІПЛЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
ЗА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ

ВБН В.2.3-218-545:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Державна служба автомобільних доріг України
2009

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
УКРІПЛЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
ЗА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ

ВБН В.2.3-218-545:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Укравтодор
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна

РОЗРОБНИКИ С. Головко, канд. техн. наук (науковий керівник розробки); П. Коваль, канд. техн. наук; Н. Ростовська; С. Харченко, канд. техн. наук (ДерждорНДІ)

За участю: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (В. Жданюк, докт. техн. наук; О. Говоруха; Ю. Масюк; В. Терлецька; В. Титар, канд. техн. наук; А. Туренко, докт. техн. наук) ; ІГМЕ АМН України (В. Бабій, докт. мед. наук; Н. Брень, А. Сердюк, докт. мед. наук ) 

2 ПОГОДЖЕНО: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду (Лист від 05.05.2009 р. № 01/03-08/2764)

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Лист від 29.05.2009 р. № 7420/12/10-09)

Міністерство охорони здоров’я (Лист від 04.06.2009 р. № 05.03.02-07/33119)

3 ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічної політики, Департаментом автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державної служби автомобільних доріг України від 25.12.2009 р. № 604

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги до вихідних матеріалів

6 Вимоги до матеріалів, укріплених або стабілізованих за методом холодного ресайклінгу

7 Правила виконання робіт з укріплення та стабілізації шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

8 Контроль якості виконання робіт

9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища при виконанні робіт

Додаток А Марки бітуму для приготування емульсії та при використанні у спіненому стані. Марки цементу, які рекомендуються для приготування МФУ та МФС

Додаток Б Перелік добавок, які рекомендуються для приготування МФУ та МФС

Додаток В Особливості проектування складу МФУ та МФС

Додаток Г Бібліографія

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

ВБН В.2.3-218-545:2009

Вводяться вперше

Чинні від 2010-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на укріплення та стабілізацію шарів нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг України загального користування за методом холодного ресайклінгу.

Норми встановлюють вимоги до кам’яних матеріалів, органічних та мінеральних в’яжучих, складу сумішей, технології їх приготування та виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України.

1.2 Підприємства та організації, що проектують та споруджують дорожній одяг на автомобільних дорогах загального користування, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, повинні дотримуватись вимог цих норм. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які, особи зобов'язані пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства, затверджені наказом Держгірпромнагляд України від 24.12.2008 № 292 та зареєстровані у Мін’юсті України 24.01.2009 р., № 73/16089

НПАОП 0.00-4.01.08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держгірпромнагляд України від 24.03.2008 N 53 та зареєстроване в Мін’юсті України 21.05.2008 р, № 446/15137

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляд України від 26.01.05 № 15 та зареєстроване у Мін’юсті України 15.02.05 № 231/10511 (Зміни: Наказ Держгірпромнагляду від 16.11.2007 р. № 273; зареєстроване в Мін’юсті України 3.12.2007 р., № 1334/14601)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Мінпраці України від 21.06.01 № 272

НПАОП 63.21-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об`єктах дорожнього господарства, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.07.96, № 118, наказом від 8.05.97, № 124

ВБН В.2.3-218-002-95 Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-537:2007 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих шлаків

ВБН В.2.3-218-539:2008 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98, МOD) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги.

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-90 Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цемент. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря у робочій зоні)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Забруднюючі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря у робочій зоні. Метод вимірювання шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря у робочій зоні. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпечність. Гранично допустимі значення напруг дотику та струмів)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБП. Процессы производственные. Общие требования безопасноти (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення граничних викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения (Цементи. Методи випробувань. Загальні положення)

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (Цементи. Методи визначення нормальної густоти, термінів тужавлення та рівномірності зміни об’єму)

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (Цементи. Методи визначення межі міцності при згині та стиску)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та запалення у відкритому тиглі)

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытания (Пісок для будівельних робіт. Методи випробування)

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (Бітуми нафтові. Метод визначення умовної в'язкості)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтягування)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшення за кільцем та кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком (Бітуми нафтові. Метод визначення зчеплення бітуму з мармуром і піском)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина (Бітуми нафтові. Метод визначення вмісту парафіну)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогріву)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розчинності)

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови)

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний (Породи гірські скельні для виробництва щебеню для будівельних робіт. Технічні вимоги та методи випробувань)

СанПиН 4630-85 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами. (Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами)

ГСТУ 218-02070915-102-2003 Автомобільні дороги. Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх покриттів. Методи та засоби

СОУ 45.2-00018112-002:2006 Захист довкілля. Оцінювання екологічної придатності місцевих дорожньо-будівельних матеріалів для будівництва та ремонту автомобільних доріг

СОУ 45.2-0018112-006-2004 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-0018112-036-2008 Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online