ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із викори...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДСТУ ISO 6974-3:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8
 із використанням двох насадкових колонок

(ISO 6974-3:2000, IDТ)

 

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6974-3:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography- Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Матеріали

5 Устатковання

6 Методика визначення

7 Вираження результатів

8 Протокол аналізування

Додаток А Газова хроматографічна система з одним термостатом і двома колонками

Додаток В Типові значення точності

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6974-3:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

- вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Міжнародні стандарти ISO 6974-1, ISO 6974-2, ISO 7504 чинні в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 6974-1:2007, ДСТУ ISO 6974-2:2007, ДСТУ ISO 7504-2003.

ISO 6974 складається з таких частин за загальною назвою «Природний газ. Визначення скла­ду із заданою невизначеністю методом газової хроматографії»:

- Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування.

- Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних.

- Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок.

- Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок.

- Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок.

- Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок.

Додатки А та В цієї частини ISO 6974 є лише довідковими.

ВСТУП

У цій частині ISO 6974 наведено опис точного і достовірного методу аналізування природного газу, який дає можливість встановлювати його склад. Одержані дані про компоненти газу використовують для обчислення теплоти згоряння, відносної густини й числа Воббе.

Цей метод вимагає застосування двох колонок-трубок, які поміщають в один або два термостати газового хроматографа. Компоненти елюента (газоносія) першої колонки виявляє детектор за теплопровідністю (ДТП). Компоненти елюента другої колонки виявляють розташовані послідовно ДТП і полуменево-іонізаційний детектор (ПІД).

Якщо дві колонки поміщено в термостат одного хроматографа, то опис режиму роботи приладу подано у додатку А.

У цій частині ISO 6974 наведено один з методів, який може бути застосовано для визначення складу природного газу відповідно до частин 1 і 2 ISO 6974.

 

ДСТУ ISO 6974-3:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8
 із використанням двох насадкових колонок

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии
Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до С8
с использованием двух насадочных колонок

NATURAL GAS
Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography
art 3. Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8
 using two packed columns

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині ISO 6974 наведено опис газового хроматографічного методу для кількісного визначення вмісту гелію, водню, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від до С8 у пробах природного газу з використанням двох насадкових колонок. Цей метод застосовний до оперативних аналізувань у промисловості або до визначення складу проби газу в лабораторії. Його застосовують для аналізування компонентів газів у межах діапазонів молярних часток, наведених у таблиці 1, які не містять якого-небудь вуглеводневого конденсату. Ці діапазони не є межами виявлення, але вони визначають межі, в яких застосовна заявлена точність методу. Хоча один чи більше наявних у газі компонентів може бути не виявлено, все ж таки цей метод можна вважати прийнятним.

Ця частина ISO 6974 застосовна разом з частинами 1 і 2 цього документа.

Таблиця 1 - Діапазони застосування

Компонент

Діапазон молярної частки, %

Гелій

Від 0,01 до 0,5

Водень

» 0,01 » 0,5

Кисень

» 0,1 » 0,5

Азот

» 0,1 » 40

Вуглекислий газ

» 0,1 » 30

Метан

» 50 »100

Етан

»0,1 » 15

Пропан

» 0,001 » 5

Бутани

» 0,0001 » 2

Пентани

» 0,0001 » 1

Від гексанів до октанів

» 0,0001 » 0,5

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стандарті становлять положення цієї частини ISO 6974. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод на основі цієї частини ISO 6974 необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань необхідно використовувати останнє видання нормативного документа. Країни-члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6974-1:[1] Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2:1) Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for data treatment

ISO 7504 Gas analysis - Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6974-1 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ISO 6974-2 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ISO 7504 Аналіз газу. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online