ДСТУ 2661:2010 Молоко коров`яче питне. Загальні технічні умови. Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Зміна № 1 до ДСТУ 2661:2010

МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ ПИТНЕ

Загальні технічні умови

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2015

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук (ІПР НААН)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2015 р. № 101

Чинна від 2015-12-01

Розділ 1 підрозділ 1.1 «молока-сировини коров’ячого» замінити на «молока коров’ячого» і далі таку саму зміну внести по тексту. Слова «пакуванню до або після оброблення, охолодження» замінити на «розфасоване у споживче паковання, охолоджене».

Розділ 2

Вилучити посилання: ДК 016-97, ДСТУ 3662* «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови», ДСТУ* «Вершки-сировина. Технічні умови», ДСТУ* «Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання»; ДСТУ* «Вершки-сировина. Технічні умови»; ДСТУ* «Молоко та молочні продукти. Методики визначення наявності пероксидази і фосфатази (лужної та кислої)»; ГОСТ 3623-73; ГОСТ 9225, ГОСТ 25228, «*На розгляді»

«ДСТУ 6082:2008» замінити на «ДСТУ 6082:2009»; «ДСТУ 6083:2008» замінити на «ДСТУ 6083:2009»

ГОСТ 12.1.009-76, в оригіналі та перекладі долучити складник «ССБТ» та «ССБП»

ГОСТ 12.4.009-83, в оригіналі та перекладі долучити складник «ССБТ» та «ССБП»

Доповнити нормативними документами:

«Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови*

* З 2016-01-01 набуває чинності ДСТУ 4273:2015.

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4556:2006 Молоко сухе швидкорозчинне. Технічні умови

ДСТУ 5073:2008 Молоко та вершки. Методика визначення термостійкості за алкогольною пробою

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7380:2013 Молоко та молочні продукти. Методи визначення наявності пероксидази й фосфатази (лужної та кислої)

ДСТУ ОІМL R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (ОІМL R 87:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

НПАОП 15.5-1.05-99 (ДНАОП 1.8.20-1.05-99) Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

ДСН 3.3 6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

ДСанПІН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

СанПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах (Гранично допустимі концентрації важких металів і миш’яку в продовольчій сировині та харчових продуктах)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online