ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7357:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН)

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; С. Даниленко, канд. техн. наук; Н. Кігель, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9225-84)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устатковання, реактиви та матеріали

5 Методи відбирання проб

6 Маркування, транспортування та зберігання проб

7 Підготування посуду та матеріалів

8 Готування проб до контролювання

9 Визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів(КМАФАнМ)

10 Визначання коліформних бактерій (бактерій групи кишкових паличок)

11 Метод мікроскопіювання

12 Метод визначання промислової стерильності

13 Метод визначання редуктази з метиленовим синім

14 Метод дослідження редуктазної проби з резазурином

15 Методи визначання сиропридатності молока

Додаток А Шкала кольору для визначання класу молока за редуктазною пробою (кількість мікроорганізмів, КУО/см3)

Додаток Б Шкала кількості мікроорганізмів у продуктах, визначених за методом слайд-тесту, КУО/см3

Додаток В Мікрофотографії коліформних бактерій та МАФАнМ внаслідок фарбування за Грамом (світловий мікроскоп, збільшення 10 x 100)

Додаток Г Готування розчинників, поживних середовищ та реактивів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Методи мікробіологічного контролювання

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Методы микробиологического контролирования

MILK AND MILK PRODUCTS
Methods of microbiological monitoring

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на методи виявлення та контролювання сторонньої мікрофлори у таких продуктах:

— молоко (вершки) — сировина, продукти перероблення молока (знежирене молоко, маслянка, сироватка), молоко (вершки) термічно оброблене (пастеризоване, стерилізоване, УВТ-оброблене тощо), кисломолочні та молочні (десерти, пасти, напої, коктейлі, соуси тощо) продукти;

— молоко сухе, незбиране та знежирене, сухі вершки, сухі продукти перероблення молока (маслянка, сироватка), молочні суміші, сухі кисломолочні продукти, сир;

— білкові концентрати (казеїни, казеїнати, казецити тощо), таблетковані продукти та продукти в капсулах, молочний цукор, молочно-овочеві, молочно-фруктові пюре, замінники незбираного молока, молочні коктейлі тощо;

— молоко (вершки) згущене(-і) з цукром і без нього та зі смаковими наповнювачами і без них, згущене(-і) стерилізоване молоко (вершки), сироватка та маслянка, концентроване стерилізоване молоко (вершки) та інші подібні до них продукти;

— сир (кисломолочний, твердий, напівтвердий, м’який, розсольний, плавлений, пастоподібний, свіжий), сиркові вироби та напівфабрикати, сир для плавлення тощо;

— масло вершкове та топлене, спреди, суміші жирові тощо;

— продукти молочні заморожені, зокрема морозиво, торти і рулети сиркові та з морозива;

— продукти молочні збиті;

— закваски сухі та рідкі, бактеріальні концентрати, бактеріальні препарати прямого внесення тощо.

1.2 Стандарт призначений для контролювання мікробного забруднення молока та молочних продуктів, за винятком дитячих, на підприємствах молокопереробної галузі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4420:2005 Молочна промисловість. Виробництво сиру. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови

ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 3696-2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

ДСТУ IDF 73А:2003 Молоко і молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення найімовірнішого числа за температури 30 °С (IDF 73А:1985, IDТ)

ДСТУ IDF 100В:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 30 °С (IDF 100В:1991, IDТ)

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження (IDF 122С:1996, IDТ)

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 545-76 Йод технический. Технические условия (Йод технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрий гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гід­роксид. Технічні умови)

ГОСТ 4523-77 Реактивы. Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Реактиви. Магній сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6259-75 Реактивы. Глицерин. Технические условия (Реактиви. Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця по­кривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри і розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір для обгортання. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільний аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытания (Олива імерсійна для мікроскопії. Технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон ферментативний сухий для бактеріологічного контролювання. Технічні умови)

ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу (Молоко та вершки, що заготовляють. Правила приймання, методи відбирання проб та підготування їх для контролювання)

ГОСТ 17151-81 Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие технические условия (Посуд побутовий з листового алюмінію. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ГОСТ 19881-74 Анализаторы потенциометрические для контроля pH молока и молочных продуктов. Общие технические условия (Аналізатори потенціометричні для контролювання pH молока та молочних продуктів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрію цитрат 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовуваннь)

ГОСТ 28694-90 Автоклавы ротационные. Типы и основные параметры (Автоклави ротаційні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявлення та визначення бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online