ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ ФАСОВАНОГО ТОВАРУ
В УПАКОВКАХ
(OIML R 87:2004, IDT)

ДСТУ OIML R 87:2012

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ) Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Самойленко, канд. техн. наук (науковий керівник); Б. Салганик; С. Ціпоренко; В. Чорноіван; А. Ніколенко; Г. Примакова; В. Хлудєєв

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 грудня 2012 р. № 1476 з 2013-07-01

3 Національній стандарт відповідає OIML R 87:2004 Quantity of product in prepackages (Кількість фасованого товару в упаковках)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Метрологічні вимоги до упакованих одиниць

4 Стандарт випробування на відповідність метрологічним вимогам

Додаток А Загальні принципи процедури перевіряння

Додаток В Процедури з тарою

Додаток С Кількість зцідженого товару, запакованого з рідиною

Додаток D Процедури випробування для визначення фактичної кількості заморожених товарів

Додаток Е Заборона оманливих упакованих одиниць

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML R 87:2004 Quantity of product in prepackages (Кількість фасованого товару в упаковках).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал з OIML R 87:2004;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 1 та у Додатку А подано «Національні примітки», виділені рамкою;

— крапку замінено на кому, як вказівник десяткових знаків;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Зазначений в тексті стандарт ISO 3310-1 впроваджують в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3310-1:2007, а зазначений в «Бібліографії» міжнародний документ «Guide to the expression of uncertainty in measurement» впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ-Н РМГ 43:2006. OIML R 79 впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ OIML R 79:2012 (OIML R 79:1997, IDT).

Зазначені в «Бібліографії» міжнародний документ і стандарт ISO 3534-1:1993 та Директива Ради ЄС 80/232/ЕЕС в Україні не впроваджені і чинних документів замість них немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ ФАСОВАНОГО ТОВАРУ В УПАКОВКАХ

КОЛИЧЕСТВО ФАСОВАННОГО ТОВАРА В УПАКОВКАХ

QUANTITY OF PRODUCT IN PREPACKAGES

Чинний від 2013-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює:

— законодавчі метрологічні вимоги до фасованих товарів (які також називаються «фасовані продукти» або «фасована продукція»), з маркованням попередньо визначеної постійної номінальної маси, об’єму, довжини, площі або кількості; та

— плани вибіркового контролю та методики для використання посадовими особами з законодавчої метрології під час контролю кількості фасованого товару в упаковці.

Національна примітка

Під словами «посадова особа з законодавчої метрології» треба розуміти «державний інспектор з метрологічного нагляду»

Довідкові додатки А, В, С, D містять загальні відомості щодо процедур перевіряння, визначення середнього значення маси тари, кількості зцідженого товару, який був у рідині, та фактичної кількості заморожених товарів. Також вміщено обов’язковий додаток Е щодо оманливих упакованих одиниць.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 фактична кількість (actual quantity)

Кількість фасованого товару, яка фактично міститься в упаковці та визначена за результатами вимірювань, проведених посадовими особами з законодавчої метрології

2.2 середній відхил (mean deviation)

Сума відхилів окремих упакованих одиниць з урахуванням їхнього математичного знака, розділена на кількість упакованих одиниць у вибірці

2.3 вміст упакованої одиниці (content of a prepackage)

Кількість фасованого товару в упаковці

2.4 неадекватна упакована одиниця; невідповідна упакована одиниця (inadequate prepackage (also called a non-confirming prepackage))

Упакована одиниця, вміст якої, з урахуванням відхилу окремої упакованої одиниці (див. 2.5), менший за номінальну кількість (також називається «від’ємний відхил»)

2.4.1 відхил T1 (T1 error)

Неадекватна упакована одиниця, в якій, як установлено, міститься фактична кількість товару, менша ніж різниця між номінальною кількістю та значенням допустимої нестачі для номінальної кількості, наведеної в 4.2.3.

«Відхил Т1» – фактична кількість менша ніж (Qn - Т)

2.4.2 відхил T2 (Т2 error)

Неадекватна упакована одиниця, в якій, як установлено, міститься фактична кількість товару, менша ніж різниця між номінальною кількістю та подвійним значенням допустимої нестачі для номінальної кількості, наведеної в 4.2.3.

«Відхил Т2» – фактична кількість менша ніж (Qn - Т2)

2.5 відхил окремої упакованої одиниці (individual prepackage error)

Різниця між фактичною кількістю фасованого товару в упаковці і його номінальною кількістю

2.6 контрольна партія; партія (inspection lot (also called batch))

Повна кількість упакованих одиниць, виготовлених одночасно та за приблизно однакових умов, і з яких вибирають та контролюють вибірку з метою визначення відповідності передбаченим критеріям для прийняття або не прийняття контрольної партії в цілому

2.7 оманлива упакована одиниця (misleading prepackage)

Упакована одиниця, яку виготовлено, сформовано, представлено, помарковано або заповнено у будь-який спосіб, який може ввести в оману споживача щодо кількості товару, яка є в ньому

2.8 номінальна кількість (nominal quantity)

Кількість фасованого товару в упаковці, яка зазначена пакувальником на етикетці.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online