ДСТУ ISO 1513:2014 Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування (ISO 1513:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ
Перевіряння та готування проб для випробування

(ISO 1513:2010, IDT)
ДСТУ ISO 1513:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Асоціація українських виробників лакофарбової продукції

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Гонтарь, канд. хім. наук; А. Громов; Т. Караваев, канд. техн. наук; В. Крамаренко, д-р. техн. наук; В. Мясніков (науковий керівник); І. Сахацький, канд. техн. наук; В. Удовіченко; А. Шатохіна; З. Шепеленко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1513:2010 Paints and varnishes – Examination and preparation of test samples (Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513–80) у частині вимог згідно з ИСО 1513-80)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Тара з пробою

5 Готування рідкої продукції (наприклад фарб) та пастоподібної продукції (наприклад шпаклівок)

6 Готування порошкової продукції

7 Усереднення та змішування серії проб

8 Маркування тари з пробами

9 Протокол попереднього перевіряння

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад ISO 1513:2010 Paints and varnishes – Examination and preparation of test samples (Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 168 «Лаки та фарби» (Асоціація українських виробників лакофарбової продукції).

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ», «Передмову» до ISO 1513:2010;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам ДСТУ 3651.1:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

У стандарті є посилання на ISO 4618, ISO 15528, які впроваджують в Україні як ДСТУ ISO 4618:2014 Фарби та лаки. Терміни та визначення понять (ISO 4618:2006, IDT), ДСТУ ISO 15528:2014 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб (ISO 15528:2000, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ
Перевіряння та готування проб для випробування

КРАСКИ И ЛАКИ
Проверка и подготовка проб для испытания

PAINTS AND VARNISHES
Examination and preparation of test samples

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює процедури попереднього перевіряння окремої проби, отриманої для випробування, та готування проби для випробування усередненням і зменшенням серії проб від партії або великого об’єму фарби, лаку чи подібної продукції.

Примітка. Проби продукції, які буде випробувано, визнають такими, що відповідають вимогам ISO 15528.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасниками угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 4618 Paints and varnishes – Terms and definitions

ISO 15528 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes – Sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4618 Фарби та лаки. Терміни і визначення

ISO 15528 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять згідно з ISO 4618, а також такі:

3.1 тиксотропія (thixotropy)

Зменшення уявної в’язкості рідини під впливом сили зсуву з подальшим поступовим її відновленням після припинення дії сили впливу.

Примітка. Ефект залежить від часу впливу

3.2 усереднення (homogenization)

Процес змішування компонентів, частинок або шарів вихідних проб (у випадку складних проб) або попередньо оброблених частин проби в одноріднішу суміш для забезпечення рівномірного розподілу речовин та властивостей проби.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи