ДСТУ ISO 12944-7:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт (ISO 12944-7:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фарби та лаки
ЗАхИСТ вІД КОРОЗІЇ
СТАЛевИх КОНСТРУКЦІЙ
ЗАхИСНИмИ ЛАКОФАРбОвИмИ
СИСТемАмИ
Частина 7. виконання та контролювання
фарбувальних робіт

ДСТУ ISO 12944-7:2019
(ISO 12944-7:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua) 

ПеРеДмОвА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 500 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12944-7:2017 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 7: Execution and supervision of paint work (Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗмІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 12944-7:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Передумови виконання фарбувальних робіт

4.1 Кваліфікація

4.2 Стан субстрату

4.3 Здоров’я, безпека та охорона довкілля

5 Лакофарбові матеріали

5.1 Постачання

5.2 Зберігання

6 Виконання фарбувальних робіт

6.1 Загальні положення

6.2 Умови нанесення

6.3 Методи нанесення

6.4 Оцінювання перед проведенням робіт

7 Контролювання фарбувальних робіт

7.1 Загальні положення

7.2 Вимірювальні та випробувальні прилади

7.3 Оцінювання покриття

8 Еталонні ділянки та еталонні зразки

8.1 Загальні положення

8.2 Попередньо пофарбовані поверхні

8.3 Облік еталонних ділянок

8.4 Оцінювання покриття

Додаток А (довідковий) Кількість еталонних ділянок

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ вСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 12944-7:2017 (версія en) «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 7: Execution and supervision of paint work».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 12944-7:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 12944-7:2017

Незахищена сталь в атмосферних умовах, у воді та в ґрунті піддається корозії, що може призвести до її руйнування. Щоб уникнути корозійного руйнування, сталеві конструкції зазвичай захищають так, щоб вони могли витримати корозійні навантаження, яким піддаються протягом терміну служби конструкції.

Є різні способи захисту сталевих конструкцій від корозії. ISO 12944 (всі частини) стосується захисту лакофарбовими системами та охоплює в різних частинах всі особливості, важливі для досягнення адекватного захисту від корозії. Можливе застосування додаткових або інших заходів, які потребують конкретного погодження між зацікавленими сторонами.

Для забезпечення ефективного антикорозійного захисту металоконструкцій їх власники, планувальники, консультанти, компанії, що виконують роботи із захисту від корозії, інспектори захисних покриттів та виробники матеріалів для покриттів повинні мати в своєму розпорядженні сучасну інформацію в стислому вигляді про захист від корозії системами фарб. Дуже важливо, щоб така інформація була якнайповнішою, однозначною і легкозрозумілою для уникнення труднощів і непорозумінь між сторонами, які мають стосунок до практичної реалізації робіт із захисту.

ISO 12944 (всі частини) призначено для надання цієї інформації у вигляді серії інструкцій. Його написано для тих, хто має певні технічні знання. Також передбачають, що користувач ISO 12944 (всі частини) знайомий з іншими відповідними міжнародними стандартами, зокрема з тими, що стосуються готування поверхні.

Хоча ISO 12944 (всі частини) не стосується до фінансових та контрактних питань, треба зауважити, що через значні наслідки недостатнього захисту від корозії невідповідності вимогам та рекомендаціям, наведеним в ISO 12944 (всі частини), можуть призвести до серйозних фінансових наслідків.

ISO 12944-1 визначає загальну сферу застосування ISO 12944. В ньому наведено деякі основні терміни та визначення й загальний вступ до інших частин ISO 12944. Крім того, він охоплює загальні положення про здоров’я, безпеку та охорону довкілля, а також рекомендації щодо використання ISO 12944 (всі частини) для певного проекту.

Цей стандарт описує, як треба виконувати та контролювати фарбування сталевих конструкцій після підготування поверхні згідно з ISO 12944-4. Приклади придатних для цього захисних лакофарбових систем наведено в ISO 12944-5.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРбИ ТА ЛАКИ
ЗАхИСТ вІД КОРОЗІЇ СТАЛевИх КОНСТРУКЦІЙ
ЗАхИСНИмИ ЛАКОФАРбОвИмИ СИСТемАмИ
Частина 7. виконання та контролювання фарбувальних робіт

PAINTS AND VARNISHES
CORROSION PROTECTION Of STEEl STRuCTuRES
by PROTECTIVE PAINT SySTEmS
Part 7. Execution and supervision of paint work

Чинний від 2021–11–01

1 СФеРА ЗАСТОСУвАННя

Цей стандарт стосується виконання та контролювання робіт з фарбування сталевих конструкцій у заводських умовах чи на об’єкті.

Цей стандарт не стосується:

— готування поверхонь до фарбування (див. ISO 12944-4) та нагляду за такими роботами;

— нанесення металевих покриттів;

— методів попереднього оброблення, таких як фосфатування та хроматування, а також способів нанесення фарби, таких як занурення, порошкове фарбування або фарбування рулонного металу.

2 НОРмАТИвНІ ПОСИЛАННя

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 1513 Paints and varnishes — Examination and preparation of test samples

ISO 8502-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application

ISO 12944-1 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 1: General introduction

ISO 12944-4 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 4: Types of surface and surface preparation

ISO 15528 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling

ISO 19840 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1513 Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування

ISO 8502-4 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб та подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 4. Інструкції з оцінювання ймовірності утворення конденсату перед нанесенням фарби

ISO 12944-1 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ

ISO 12944-4 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування

ISO 15528 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб

ISO 19840 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online