ДСТУ Б В.2.6-216:2016 Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ З'ЄДНУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.6-216:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 2 "Конструкції сталезалізо- бетонні"; Асоціація "Український центр сталевого будівництва" (УЦСБ)

РОЗРОБНИКИ: ДП НДІБК (А. Бамбура, д-р. техн. наук (науковий керівник); Ю. Аметов, канд. техн. наук;

Г. Фаренюк, д-р. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р. техн. наук; В.Тарасюк, канд. техн. наук;

Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; М. Мар’енков, д-р техн. наук; I. Сазонова) УЦСБ (М. Біляєв; А. Білик, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2016 р. № 181, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Матеріали

4 Положення із розрахунку з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій

4.1 Загальні положення

4.2 Класифікація з'єднувальних елементів

4.3 Обмеження для застосування часткового з'єднання на зсув у сталезалізобетонних балках будівель

4.4 Розташування з'єднувальних елементів

4.5 Z-подібні з'єднувальні елементи X-HVB у суцільних плитах і бетонному заповненні

5 Розрахунок з'єднувальних елементів

5.1 Анкерні упори з головками (стад-болти) у суцільних плитах і при бетонному заповненні

5.2 Розрахунковий опір анкерних упорів з головками (стад-болти) і з'єднувальних елементів X-HVB, що застосовуються з профільованим настилом

5.3 Профнастили з гофрами, орієнтованими поперечно осі балки

5.4 Двовісне навантаження з'єднувальних елементів у плитах, улаштованих по профільованих настилах

5.5 Неболтові з'єднувальні елементи

6 Конструювання зсувних з'єднань та вплив їх виконання

6.1 Опір відшаруванню

6.2 Захисний шар та бетонування

6.3 Локальне підсилення армування плит

6.4 Бути в бетонних плитах, що утворені непрофільованим настилом

6.5 Крок з'єднувальних елементів

6.6 Розміри сталевої полиці

6.7 Анкерні упори з головками (стад-болти)

6.8 Застосування анкерних упорів із головками (стад-болти) із сталевими профнастилами у будівлях

6.9 Z-подібні з'єднувальні елементи X-HVB

6.10 Неболтові з'єднувальні елементи

7 Зсувні з'єднання в колонах та стиснутих елементах

7.1 З'єднання на зсув та прикладання навантаження

7.2 Прикладання навантаження

7.3 Поздовжній зсув за межами зони прикладання навантаження

Додаток А Стандартні випробування з'єднувальних елементів

ВСТУП

У цьому стандарті наведені основні методи розрахунку та конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій будинків, будівель та споруд, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-160 та ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1 щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку служби.

В цьому стандарті використана класифікація міцності бетону на стиск відповідно до ДСТУ Б В.2.7-176; класифікація арматурного прокату відповідно до ДСТУ 3760, ГОСТ 10884.

У цьому стандарті терміни та визначення понять, познаки та одиниці фізичних величин прийняті відповідно до ДБН В.2.6-160.

При розробленні цього стандарту враховані основні положення (принципи) ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ З'ЄДНУВАЛЬНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

CALCULATION AND DESIGN OF THE SHEAR
CONNECTIONS OF COMPOSITE STRUCTURES

Чинний з 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на розрахунок і конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабоагресивних і середньоаргесивних середовищах.

1.2 З'єднувальні елементи сталезалізобетонних конструкцій повинні задовольняти основні вимоги безпеки, які визначені у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, ДБН В.1.2-14 та ДБН В.1.2-7. Для забезпечення вимог безпеки з'єднувальні елементи повинні мати такі початкові властивості, щоб з необхідним ступенем надійності для різних розрахункових ситуацій у процесі будівництва і експлуатації будівель та споруд була виключена можливість руйнування будь-якого характеру або порушення експлуатаційної придатності, пов'язаного із спричиненням шкоди для життя або здоров'я людини, майна або навколишнього середовища.

1.3 З'єднувальні елементи сталезалізобетонних конструкцій повинні бути забезпеченими з необхідною надійністю від виникнення всіх видів граничних станів розрахунками, вибором показників якості матеріалів, призначенням розмірів та конструюванням згідно з вказівками цього стандарту. При цьому повинні бути виконані вимоги щодо вогнестійкості, визначені у ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, та технології виготовлення конструкцій і витримані вимоги щодо експлуатації будинків та споруд, а також вимоги щодо екології, які регламентуються відповідними нормативними документами.

1.4 Цей стандарт не поширюється на розрахунок та проектування вогнестійкості конструкцій. Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій на вогнестійкість, на відповідність нормативним значенням, регламентованим у ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-24, ДБН В.1.2-7 тощо, слід виконувати згідно з чинною нормативно-технічною документацією на проектування вогнестійкості сталезалізобетонних будівельних конструкцій.

1.5 Вимоги цього стандарту не поширюються на розрахунок та проектування:

- конструкцій, які експлуатуються за температури навколишнього середовища вище ніж 50 °С і нижче ніж мінус 70 °С;

- спеціальних типів будівель і окремі види розрахунків (на прогресуюче обвалення тощо);

- віадуків, мостів, дамб, резервуарів під тиском, прибережних платформ та водозахисних споруд;

- сталезалізобетонних конструкцій аеродромів та атомних станцій;

- конструкцій із фібробетону, дрібнозернистих бетонів та пінобетонних складових, а також із бетонів з надважкими заповнювачами;

- конструкцій, які піддаються значним циклічним та динамічним впливам, впливу сильно- агресивного середовища.

Примітка. Вимоги цього стандарту поширюються на висотні будівлі, при цьому додаткові розрахунки їх конструкцій слід проводити окремо згідно з відповідними положеннями ДБН В.2.2-24:2009.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-9:2008 Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови

ДСТУ Б.В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.6-206:2016 Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетони. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, IDТ)

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ДСТУ ISO 13918:2014 Зварювання. Шпильки і керамічні втулки для дугового приварювання шпильок (ISO 13918:2008, IDТ)

ДСТУ ISO 14555:2014 Зварювання. Дугове приварювання шпильок із металевих матеріалів (ISO 14555:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 898-1:2003 Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених з вуглецевої і легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти і шпильки (ISO 898-1:1999, IDТ).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online