ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. З Поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови
(ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ 3760:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4), Інститут чорної металургії НАН України, ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», НДІБК Держбуд України, ТК «Арматура для залізобетонних конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: В. Большаков, д-р техн. наук; I. Гунькін; М. Жильцов; А. Кекух, канд. техн. наук; Ю. Климов, д-р техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук; М. Омесь, канд. техн. наук; Є. Рибалка; А. Сокуренко; Ю. Хрустенко; Ю. Худик, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Шеремет, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 р. № 343 з 2007-10-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3760-98

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Основні параметри і розміри

6 Загальні технічні вимоги

6.1 Основні показники і характеристики

6.2 Характеристики, встановлені за згодою виробника зі споживачем  

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила приймання

11 Методи контролювання

12 Транспортування та зберігання

Додаток А (довідковий) Рекомендовані марки сталі для виробництва арматурного прокату

Додаток Б (обов'язковий) Розраховування відносної площі зминання поперечних виступів

Додаток В (обов'язковий) Вимоги до зварюваності арматурного прокату

Додаток Г (обов'язковий) Вимоги тривкості до корозійного розтріскування арматурного прокату

Додаток Д (обов'язковий) Правила приймання прокату за характеристичними величинами

Додаток Е (обов'язковий) Вимоги до статистичних показників характеристик міцності

Додаток Ж (довідковий) Вимоги до випробування на згинання з розгинанням

Додаток И (довідковий) Схема прокатного маркування продукції підприємств України

Додаток К (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия

ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEMENT
OF FERROCONCRETE STRUCTURES
General specification

Чинний від 2007-10-01

1 Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на прокат арматурний гладкого та періодичного профілю діаметром від 5,5 мм до 40 мм, призначений для армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

Вимоги до безпечності арматурного прокату викладено в розділі 7.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробування згинанням та розгинанням

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому

ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Методи випробування на згин

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробовувань)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чугун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначання хімічного складу)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробовування на розтяг)

ГОСТ 12344-2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання кремнію)

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання марганцю)

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання хрому)

ДСТУ ГОСТ 12351:2003 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання нікелю)

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання молібдену)

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання міді)

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання миш'яку

ГОСТ 12359-99   (ИСО 4945-77) Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі вуглецеві леговані та високолеговані. Методи визначання азоту)

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры (З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція і розміри)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online