ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ З ПЛИТАМИ ПО ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛАМ

ДСТУ Б В.2.6-215:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 2 "Конструкції сталезалізо- бетонні”; Асоціація "Український центр сталевого будівництва" (УЦСБ)

РОЗРОБНИКИ:

ДП НДІБК (А. Бамбура, д-р. техн. наук (науковий керівник); Ю. Аметов, канд. техн. наук;

Г. Фаренюк, д-р. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук;

Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; М. Мар’енков, д-р техн. наук; I. Сазонова)

УЦСБ (М. Біляєв; А. Білик, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2016 р. №181, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Матеріали для сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам

3.1 Бетон

3.2 Арматура

3.3 Конструкційна сталь

3.4 Профільовані настили

4 Розрахунок сталезалізобетонних балок з плитами по профільованим настилам за граничними станами першої групи

4.1 Загальні положення

4.2 Передумови розрахунку несучої здатності

4.3 Розрахунок за деформаційним методом

4.4 Спрощений метод розрахунку

4.5 Сумісна дія згину і зсуву

4.6 Втрата стійкості плоскої форми згину

5 Поздовжній зсув у плитах

5.1 Загальні положення

5.2 Розрахунковий опір поздовжньому зсуву

6 Розрахунок елементів сталезалізобетонних балок з плитами по профільованим настилам за граничними станами другої групи

6.1 Загальні положення

6.2 Напруження

6.3 Деформації (прогини)

6.4 Утворення тріщин у бетоні

7 Розрахунок сталезалізобетонних плит по профільованим настилам за граничними станами першої групи

7.1 Загальні положення

7.2 Перевірка сталевих профнастилів у якості опалубки за граничними станами першої групи

7.3 Загальний метод розрахунку на згин

7.4 Спрощений метод розрахунку на згин

7.5 Поздовжній зсув у плитах без анкерування кінців

7.6 Поздовжній зсув у плитах із анкеруванням кінців

7.7 Вертикальний зсув

7.8 Зсув при продавлюванні

8 Розрахунок сталезалізобетонних плит по профільованим настилам за граничними станами другої групи

8.1 Перевірка сталевих профнастилів у якості опалубки за другою групою граничних станів

8.2 Перевірка сталезалізобетонних плит за другою групою граничних станів

9 Основні положення із конструювання

9.1 Товщина плити і армування

9.2 Робоча ширина комбінованої плити для зосередженого і лінійного навантаження

9.3 Вимоги до обпирання

Додаток А Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги сталезалізобетонного розрахункового перерізу за деформаційним методом

Додаток Б Випробування сталезалізобетонних плит перекриття

ВСТУП

У цьому стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільований настилаи будинків, будівель та споруд, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-160 та ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1 щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку служби.

У цьому стандарті використана класифікація міцності бетону на стиск відповідно до ДСТУ Б В.2.7-176; класифікація арматурного прокату - відповідно до ДСТУ 3760, ГОСТ 10884.

Характеристики профільованих настилів приймають згідно з ДСТУ Б В.2.6-9.

У цьому стандарті терміни та визначення понять, познаки та одиниці фізичних величин прийняті відповідно до ДБН В.2.6-160.

При розробленні цього стандарту враховані основні положення (принципи) ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ З ПЛИТАМИ ПО ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛАМ

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С ПЛИТАМИ ПО ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛАМ

CALCULATION AND DESIGN OF COMPOSITE STRUCTURES
WITH CONCRETE SLABS USING PROFILED STEEL DECKING

Чинний з 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабкоагресивних і середньоаргесивних середовищах.

1.2 Сталезалізобетонні конструкції з плитами по профільованим настилам повинні задовольняти основні вимоги безпеки, які визначені у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, ДБН В. 1.2-14 та ДБН В.1.2-7. Для забезпечення вимог безпеки конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб із необхідним ступенем надійності для різних розрахункових ситуацій у процесі будівництва і експлуатації будівель та споруд була виключена можливість руйнування будь-якого характеру або порушення експлуатаційної придатності, пов'язаного зі спричиненням шкоди для життя або здоров'я людини, майна або навколишнього середовища.

1.3 Сталезалізобетонні конструкції з плитами по профільованим настилам повинні бути забезпеченими з необхідною надійністю від виникнення усіх видів граничних станів розрахунками, вибором показників якості матеріалів, призначенням розмірів елементів та конструюванням згідно з вказівками цього стандарту. При цьому повинні бути виконані вимоги щодо вогнестійкості, визначені у ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7 та технології виготовлення конструкцій і витримані вимоги щодо експлуатації будинків та споруд, а також вимоги щодо екології, які регламентуються відповідними нормативними документами.

1.4 Цей стандарт не поширюється на розрахунок та проектування вогнестійкості конструкцій. Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій на вогнестійкість на відповідність нормативним значенням, регламентованим у ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-24, ДБН В.1.2-7 тощо, слід виконувати згідно з чинною нормативно-технічною документацією на проектування вогнестійкості сталезалізобетонних будівельних конструкцій.

1.5 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам необхідно виконувати за граничними станами згідно з 5.3 ДБН В.2.6-160, які включають:

- граничні стани першої групи;;

- граничні стани другої групи.

Розрахунки за граничними станами першої групи включають розрахунки щодо визначення несучої здатності з урахуванням в необхідних випадках деформованого стану конструкції.

Розрахунки за граничними станами другої групи включають розрахунки щодо виникнення та розкриття тріщин, обмеження напружень, деформацій і коливань.

1.6 Розрахунки за граничними станами конструкції в цілому, а також окремих її елементів необхідно, як правило, виконувати для всіх стадій її існування - виготовлення, транспортування, зведення та експлуатації. При цьому розрахункові схеми повинні відповідати реальній роботі конструкцій та прийнятим конструктивним рішенням.

Необхідно враховувати перерозподіл зусиль в елементах системи внаслідок нелінійних деформацій бетону, арматури і конструкційної сталі, а також процесів тріщиноутворення за граничним станом, що розглядається.

1.8 Вимоги цього стандарту не поширюються на розрахунок та проектування::

- конструкцій, які експлуатуються за температури навколишнього середовища вище ніж 50 °С і нижче ніж мінус 70 °С;

- спеціальних типів будівель і окремі види розрахунків (на прогресуюче обвалення тощо);

- віадуків, мостів, дамб, резервуарів під тиском, прибережних платформ та водозахисних споруд;

- конструкцій із фібробетону, дрібнозернистих бетонів та пінобетонних складових, а також із бетонів з надважкими заповнювачами;

- конструкцій, які піддаються істотним циклічним та динамічним діям, впливу сильноагресив- ного середовища.

Примітка. Вимоги цього стандарту поширюються на висотні будівлі, при цьому додаткові розрахунки їх конструкцій слід проводити окремо згідно з відповідними положеннями ДБН В.2.2-24:2009.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 17644

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних, об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-9:2008 Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.6-206:2016 Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетони. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ЮТ)

ДСТУ Б EN 508-1:2015 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, ЮТ)

ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, ЮТ

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови).

3 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПЛИТАМИ ПО ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛАМ

3.1 Бетон

3.1.1 Для виготовлення сталезалізобетонних конструкцій, що проектуються відповідно до цього стандарту, використовується важкий конструкційний бетон класів міцності на стиск від С20/25 до С50/60 з середньою густиною від 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 включно.

3.1.2 Основні показники якості бетону, які встановлюються при проектуванні, повинні відповідати ДБН В.2.6-98 та ДСТУ Б В.2.6-156.

3.1.3 У залежності від класу умов експлуатації слід призначати класи бетону не нижче вказаних у таблиці 4.1 ДБН В.2.6-98.

3.1.4 Марки бетону за морозостійкістю призначають в залежності від ступеня відповідальності, класу умов експлуатації конструкцій та діапазону зміни температури навколишнього середовища в холодний період року відповідно до таблиці 4.1 (а) ДБН В.2.6-98.

3.1.5 Марку бетону за водонепроникністю призначають в залежності від ступеня відповідальності та температурно-вологісного режиму відповідно до таблиці 4.1(6) ДБН В.2.6-98. В інших випадках необхідні марки бетону призначають відповідно до спеціальних вказівок.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online